Lúčime sa s Miladou Synkovou – významnou korepetítorkou, pedagogičkou a členkou Opery SND

So zármutkom sme prijali správu o odchode ďalšej osobnosti umeleckého sveta, korepetítorky, pedagogičky a členky Opery SND Milady Synkovej.

Milada Synková

(* 16. máj 1933, Bratislava – 19. január 2024, Bratislava)

Miladu Synkovú sprevádzala hudba po celý život. Spočiatku začala študovať medicínu, ale jej záľuba sa stala jej celoživotným poslaním a rozhodla sa pre štúdium hudby na konzervatóriu. Ako korepetítorka pôsobila od roku 1956 v Miešanom zbore Československého rozhlasu v Bratislave (neskôr prešla spolu s ním pod Slovenskú filharmóniu ako členka filharmonického zboru). Do SND nastúpila ako korepetítorka 1. mája 1963 a zostala mu verná do posledných chvíľ svojho života. Naštudovala s opernými sólistami vyše 200 inscenácií, spolupracovala aj so zborom a s orchestrom. Vo svojom repertoári mala okolo 150 oratórií aj vďaka tomu, že bola stále aktívnou aj v Speváckom zbore mesta Bratislavy, ako členka zboru i korepetítorka. Milada Synková počas šesťdesiatročného pôsobenia v Opere SND pripravila desiatky operných inscenácií, na ktorých spolupracovala s celým radom dirigentov. Okrem korepetovania so sólistami hrávala pravidelne na klávesové nástroje v orchestri, sprevádzala sólistov na koncertoch, ale neraz – vzhľadom na jej interpretačné dispozície – ju inscenátori obsadzovali do menších úloh.

V rokoch 1969 – 1999 pôsobila ako korepetítorka a čembalistka komorného súboru Camerata Slovaca pod vedením dirigenta Viktora Málka. V rokoch 1969 – 2004 pedagogicky pôsobila na Vysokej škole múzických umení, kde trpezlivo, citlivo a profesionálne pristupovala ku všetkým tvorcom, umelcom, študentom a každej výzve sa vedela postaviť čelom. 

Milada Synková významná slovenská korepetítorka, pedagogička, dlhoročná členka Opery Slovenského národného divadla a v mnohom inšpirujúca osobnosť zomrela v piatok 19. januára v Bratislave vo veku 90 rokov.

Česť jej pamiatke! 

A
A
A
.