Hravosť, tvorivosť a kultivovanosť jej boli vlastné – lúčime sa s dramaturgičkou a pedagogičkou Evou Čárskou (1950 – 2023)

Dňa 10. septembra 2023 navždy odišla dramaturgička a pedagogička Eva Čárska, ktorá svoj profesionálny život zasvätila práci s deťmi. 

Dramaturgička a pedagogička Eva Čárska
 Eva Čárska (30. 8. 1950, Malacky – 10. 9. 2023), zdroj: Zbierka biografík DÚ

 

Pracovala v Detskom divadelnom štúdiu pri PKO (1985 – 1995). Tu s deťmi pripravila množstvo vynikajúcich inscenácií, ktoré žali úspechy na ochotníckych prehliadkach. Výber predlôh bol pestrý, objavný, poskytoval priestor na rozvíjanie detskej hravosti, improvizácie, tvorivosti: Vrabčiatka, Abeceda a mačka, ktorá chodila sama, Detské sny, Deti z Bullerbynu, Dunajský orol, Čo všetko mačka dokáže, Planéta Zem a i.

Radosť z divadla odovzdávala deťom i v Miestnom kultúrnom centre Bratislava – Staré mesto. Krátko po vzniku BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, tam nastúpila na pozíciu hlavnej dramaturgičky. Pôsobila tam v rokoch 1996 až 2011. Ako autorka a dramaturgička spolupracovala na inscenáciách pre deti vznikajúcich v Štúdiu BIBIANY. Pripravila tam desiatky výstav, na spoluprácu na ich realizácii pozývala významných literátov, výtvarníkov i hudobníkov.

V roku 2001 založila medzinárodnú prehliadku alternatívnych a bábkových divadiel pre deti Hráme pre vás – We are playing for you, v ktorej pôsobila ako programová riaditeľka. Na Slovensko pozývala mnoho jedinečných divadiel a vyplnila tak letné divadelné prázdniny kvalitnou tvorbou pre najmenších. Bola predsedníčkou slovenskej sekcie medzinárodnej bábkarskej organizácie UNIMA.

Eva Čárska prezentovala hravosť, tvorivosť, kultivovanosť ako základné atribúty v tvorbe s deťmi a pre deti. Vo svojej tvorbe – pedagogickej, dramaturgickej, výstavnej vyhmatávala zaujímavé, myšlienkovo hlboké a aktuálne témy. Nikdy nepoľavila z nárokov na tvorbu pre deti.

Dramaturgička a pedagogička Eva Čárska nás navždy opustila vo veku 73 rokov, v nedeľu 10. septembra 2023. Česť jej pamiatke. 

Eva Čárska s bábkami Petra Cigána z televízneho bábkového seriálu Uralské rozprávky. Zdroj: Zbierka biografík DÚ
Eva Čárska s bábkami Petra Cigána z televízneho bábkového seriálu Uralské rozprávky, zdroj: Zbierka biografík DÚ
A
A
A
.