KOSMOPOL – AKO SA TVORÍ IMAGINÁRIUM

Publikácia je kolektívnou monografiou o procese vzniku imerznej polydrámy Kosmopol, ktorá mala premiéru v Banskej Štiavnici v roku 2019. Napísali ju autorky inscenácie Klára Jakubová, Mila Dromovich a Veronika Hajdučíková, ktoré si k spolupráci prizvali historika Daniela Harvana, aby publikáciu obohatil o samostatné  kapitoly, ktoré v širšom kontexte celoštátneho/európskeho diania prezentujú exkurz do lokálnych historických udalostí. Autorom vizuálnej a grafickej podoby knihy je Lukáš Rohárik. 

Kosmopol - ako sa tvorí imaginárium je knižným “making off” o vzniku jedinečného divadelného tvaru, ktorý je v slovenskom prostredí zatiaľ skôr ojedinelý. Publikáciu tvorí niekoľko línií a sama o sebe má ambíciu byť imerznou - je budovaná špecifickým rytmom a čitateľ má možnosť do nej vstúpiť v ktoromkoľvek bode, aby sledoval oblasť svojho záujmu. Jednotlivé línie obsahujú metodickú a realizačnú rovinu: popis jednotlivých fáz vzniku diela (výskum, scenár, scénografia, herecká práca, produkcia, réžia) a nástrahy pri tvorbe a historickú kontextovú časť, ktorá vznikla na základe spracovania nazbieraného materiálu z výskumu, rozhovory s pamätníkmi a etnologický výskum.  

290 stranová publikácia obsahuje mimoriadne bohatý obrazový materiál v podobe jedinečných historických fotografií Banskej Štiavnice a jej meniaceho sa charakteru počas 20. sotorčia. Čitateľ spozná inscenáciu doslova zo všetkých uhlov pohľadu vďaka širokej fotodokumentácii z predstavenia a z procesu tvorby a skúšania. 

Publikácia je určená ako pre divákov, ktorým rozšíri kontext jedinečného zážitku, tak aj pre tých, ktorí inscenáciu nestihli vidieť naživo, pretože im poskytne plastickú rekonštrukciu diela.  Cenným materiálom bude aj pre divadelných profesionálov a vedcov, etnológov a antropológov ako aj  študentov príbuzných odborov, ktorým prináša jedinečné “know how” o tvorbe imerzného divadla. 

Výňatok z recenzie Michaely Mojžišovej uvedený na obálke knihy

Kolektívna monografia Kosmopol — Ako sa tvorí imaginárium je unikátnym príkladom toho, v akej symbiotickej harmónii sa možu spojiť výskum a prax, veda a tvorba. Imerzná inscenácia Kosmopol si získala okruh verných fanúšikov, ktorí opakovane prichádzali na jej predstavenia, aby turbulentné dejiny 20. storočia prerozprávané cez osudy jednej banskoštiavnickej rodiny prežili v čo najväčšej komplexnosti. Naplno precítiť a pochopiť hlbiny zložito štruktúrovanej imerznej polydrámy však umožňuje až táto kniha. Raz dobrodružná, inokedy dojemná sonda do society divadelníkov, pre ktorých je ich práca (nech to znie akokoľvek pateticky) životným poslaním i bytostnou nutnosťou, dáva výstižnú bodku za jedinečným výskumno-scénickým projektom.”

Výňatok z recenzie Moniky Vrzgulovej uvedený na obálke knihy

“Kniha Kosmopol — Ako sa tvorí imaginárium mi znovu oživuje pocity, ktoré som mala počas nezabudnuteľného divadelného predstavenia. Jeho tri autorky odhaľujú čitateľom príbeh dobrodružstva, ktoré pri jeho príprave krok za krokom deň za dňom prežívali. Opisujú, ako ich pohltilo, naplnilo, obohatilo a zmenilo, aby potom ony zmenili nás — divákov a čitateľov. Užitočnou navigačnou pomockou je aj sprievodca lokálnou históriou Banskej Štiavnice. Táto kniha je mnohovrstevným, plnokrvným, hlboko ľudským, zábavným i vážnym rozprávaním o jednom krásnom naplnenom sne.”

A
A
A
.