Konkurz na pracovnú pozíciu: Knihovník/knihovníčka špeciálnej knižnice 

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz  na pracovnú pozíciu:

Knihovník špeciálnej knižnice 

Termín nástupu: 1. február 2024

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 

Počet mesiacov: 12

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: 1 250 EUR/mesiac (brutto). Ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.

Náplň práce: 

* Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.

* Práca s Knižničným informačným systémom ARL.

* Budovanie, spracovávanie a uchovávanie knižničných fondov.
* Práca s používateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace analógové agendy, práca v študovniach a čitárňach.

Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 8:00 – 16:00
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca:

* Znalosť divadelného prostredia

* Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore knižnično-informačné štúdiá

* Dĺžka praxe: aspoň 3 roky

* Zručnosti, schopnosti: informačná gramotnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný a písomný prejav, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), organizovanie a plánovanie práce, tvorivosť (kreativita), samostatnosť, dobrá pamäť, tímová práca, ochota pomáhať.

* Jazykové zručnosti: jazyk slovenský – vysoká C1 a C2 a anglický – vysoká C1 a C2. 

* Počítačové zručnosti: 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Virtua, Clavius. 

* Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, dobré štylistické a komunikačné schopnosti, všeobecný rozhľad, asertivita, iniciatívnosť, spoľahlivosť, praktické myslenie, predstavivosť, empatia.

Výhody:  podpora sporenia v III. pilieri

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o pracovnú pozíciu a svoj životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava) do 30. 11. 2023. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Informácie o sprostredkovaní:

Termín uzávierky žiadostí je 30. 11. 2023.

Predpokladaný termín konkurzu je od novembra 2023.

 

Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká

                             tel.: 02/20487102

                             e-mail: diana.selecka@theatre.sk 

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A
.