Do Brna putuje výstava Ako sa hľadáme: 30 rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským inštitútom Praha, Národným divadlom Brno a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pripravuje reinštaláciu výstavy Ako sa hľadáme: Tridsať rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách. Vernisáž sa uskutoční 11. októbra 2023 v priestoroch Janáčkovho divadla v Brne. Výstava potrvá do 10. novembra 2023.

Výstava Ako sa hľadáme: Tridsať rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách vznikla pri príležitosti 30. výročia Slovenskej republiky. Autori konceptu výstavy sa zamýšľali, akým spôsobom reflektujú tri desaťročia našej republiky divadelníčky a divadelníci. Výstava nazerá na obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií a objektov z divadelných inscenácií a úryvkov z dobovej tlače. 

„Ako kurátori sme sa pri výskume témy štátnosti a nachádzania slovenskej identity na slovenských javiskách stretli s rôznymi pohľadmi: od (seba)irónie, cez dokumentárnu presnosť až po pátos. Divadelní tvorcovia zachytávajú dejiny mnohokrát cez svoj osobný pohľad. Spochybňujú, tápu, pýtajú sa i protirečia si, ale stále sa v ich reflexii objavujú otázky: Kto sme? Čo nás formuje? Dospeli sme vôbec ako štát? Alebo potrebujeme ešte čas? Odpovede na tieto otázky sú pre divadlo kľúčové, aby pravdivo reflektovalo dejinné udalosti a súvislosti,“ približuje východiská, z ktorých sa zrodila výstava, teatrológ a jeden z kurátorov výstavy Marek Godovič.

Kľúčom k zoradeniu fotografií a objektov je niekoľko tém, ktoré sa opakujú a kriticky upozorňujú na stav našej spoločnosti: mýty o slovenských hrdinoch, vzťah k folklóru, absencia žien vo verejnom priestore… Výstavu fotografií dopĺňajú exponáty výtvarníčok a výtvarníkov, ktorí tému tridsaťročného Slovenska zhmotnili do objektov. Tie budú doplnené o tri ďalšie inštalácie od troch nových scénografov. Počet objektov sa tak rozšíril na deväť a každý z nich je jedinečný svojím spracovaním.

Objekt Jarmo od Alexandry Gruskovej, foto:  Jakub Michal Teringa
Objekt Jarmo od Alexandry Gruskovej, foto: Jakub Michal Teringa

 

Koncept výstavy: Zuzana Nemcová Gulíková, Marek Godovič, Lenka Dzadíková
Autorský tím: Lenka Dzadíková, Marek Godovič
Výtvarné objekty: Jozef Ciller, Martin Dubravay, Alexandra Grusková, Marija Havran, Katarína Holková, Michal Lošonský, Juraj Poliak, Eva Kudláčová Rácová, Ondrej Zachar

Grafické riešenie: Mária Čorejová

Odborná spolupráca: Miloslav Juráni, Dária Fojtíková Fehérová
Jazyková redakcia: Hana Šuníková
Technická spolupráca: Barbora Gvozdjáková
Produkcia: Zuzana Poliščák Šnircová

A
A
A
.