Informačný katalóg o možnostiach finančnej podpory v kultúre a kreatívnom priemysle

Všetkým aktérkam a aktérom v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu dávame do pozornosti nový informačný katalóg, v ktorom nájdete aktuálne informácie o možnostiach finančnej podpory vašich projektov. Informačný katalóg Možnosti finančnej podpory v kultúre a kreatívnom priemysle mapuje dotačné programy na medzinárodnej, štátnej, regionálnej a mestskej úrovni, odkiaľ sa môžu čerpať finančné prostriedky pre kultúrnu obec. 

Informačný katalóg vypracoval Odbor kreativity a vzdelávania MK SR pod hlavičkou Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel, ktorý ho má v pláne na webovovej stránke platformy aj pravidelne aktualizovať.

Informačný katalóg je dostupný online na nasledujúcom odkaze: 

Informačný katalóg - odkaz

Ku katalógu bolo usporiadané aj sprievodné podujatie o jednotlivých dotačných programoch s názvom Informačný seminár o možnostiach financovania pre aktérov z kultúry a kreatívneho priemyslu. Záznam z podujatia si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: 

 

Informačný seminár o možnostiach financovania - odkaz

 

 

 

 

 

A
A
A
.