Ministerstvo kultúry zriadilo info e-mail

ministerstvo kultúry zriadilo e-mail

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodlo zriadiť špeciálny e-mail: 

pomoc@culture.gov.sk, 

na ktorý môžete posielať vaše podnety, otázky a pripomienky k prijímaným opatreniam v súčasnej situácii.

Na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky nájdete všetky aktuálne informácie, ktoré súvisia s COVID-19 a najmä s opatreniami pre zamestnávateľov, SZČO... opatreniami Fondu na podporu umenia. Informácie sa priebežne aktualizujú.
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/covid-19-36c.html

A
A
A