Festival Nová dráma/New Drama 2019 pozná svojich víťazov

Počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama 2019 sme na Malej scéne STU spoznali držiteľov hlavnej festivalovej ceny, ďalších festivalových ocenení a ceny súťaže Dráma.

Vo štvrtok 9. mája 2019 sa v Bratislave skončil pätnásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama 2019. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu bolo odovzdávanie festivalových ocenení a cien súťaže Dráma.

Výsledky hlasovania festivalových divákov rozhodli, že Cenu bratislavského diváka získala inscenácia Ľúbim ťa a dávaj si pozor Divadla NUDE. Účastníci Seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru z Čiech a Slovenka, udelili Cenu študentskej poroty inscenácii Znovuzjednotenie Kóreí Štátneho divadla Košice. Zvláštnu cenu poroty si odniesli Iveta Ditte Jurčová a Katarína Caková za výtvarný koncept k inscenácií Americký cisár Štúdia 12 a Divadla Pôtoň, osobitne za premyslenú a nápaditú prácu s obrazmi, symbolmi a videoartom, ktorými tlmočia príbeh o migrácií v minulosti s odkazom pre dnešok.

O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2019 rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení divadelná kritička a prezidentka Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov Margareta Sörenson zo Švédska, teatrológ Savas Patsalidis z Grécka a slovenský divadelný kritik Juraj Šebesta. Za najlepšiu inscenáciu festivalu porota označila inscenáciu Moral Insanity Prešovského národného divadla.

 

Súťaž Dráma 2018

Slávnostný večer patril aj udeľovaniu cien súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku Dráma 2018. Na treťom mieste sa umiestnil A. S. Baske s textom Strigy. Druhé miesto získal Ervín Hodulík s textom Jánova maľba. Odborná porota súťaže Dráma 2018 udelila prvé miesto Kaji Kowalczukovej za hru 63/64.

Cenu Činohry Slovenského národného divadla získal A. S. Baske za text Strigy. Tento rok bola po prvýkrát udelená aj Cena Divadla Jána Palárika v Trnave Dušanovi Vicenovi za hru Diagnóza dno. Cena Rádia Devín nebola udelená.

 

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2019:

  • Grand Prix Nová dráma/New Drama

Umberto Eco – Peter Brajerčík: Moral insanity
(réžia: Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo

  • Cena bratislavského diváka

Kolektív autoriek: Ľúbim ťa a dávaj si pozor
(réžia: Veronika Malgot a Lýdia Ondrušová)
Divadlo NUDE, Bratislava

  • Cena študentskej poroty

Joël Pommerat: Znovuzjednotenie Kóreí
(réžia: Júlia Rázusová)
Štátne divadlo Košice

  • Zvláštna cena poroty

Martin Pollack: Americký cisár
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce

 

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2018:

1. miesto: Kaja Kowalczuková: 63/64

2. miesto: Ervín Hodulík: Jánova maľba

3. miesto: A. S. Baske: Strigy

Cena Rádia Devín: neudelená

Cena Činohry Slovenského národného divadla: A. S. Baske: Strigy

Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Dušan Vicen: Diagnóza dno

 

Organizátormi súťaže DRÁMA je Divadelný ústav, Činohra Slovenského národného divadla Divadlo Jána Palárika v Trnave. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Sledujte nás aj na: www.facebook.com/NovaDramaFestival alebo www.instagram.com/nova_drama

Ďakujeme všetkým parterom a mediálnym partnerom festivalu!

 

Usporiadateľmi festivalu sú Divadelný ústav, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Vizuálny koncept festivalu pripravil Martin Mistrík – Zelená lúka.

A
A
A