Poznáme víťazné dramatické texty v súťaži Dramaticky mladí 2024

V sobotu 22. júna sa v bratislavskom Štúdiu 12 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže o najlepší dramatický text detí autoriek a autorov vo veku od 9 do 18 rokov Dramaticky mladí 2024, ktorú vyhlásil Divadelný ústav. Odborná porota v zložení spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Peter Karpinský, rozhlasová redaktorka a spisovateľka Veronika Dianišková a predsedníčka poroty, teatrologička Lenka Dzadíková posudzovala v 15. ročníku súťaže 36 prihlásených textov. Ide o jednu z najvyšších účastí v histórii súťaže.  Srdečne blahoželáme oceneným autorkám a ďakujeme aj partnerom súťaže: 

Herecký inštitút víťazke súťaže venoval hlavnú cenu – účasť v Letnej škole herectva. Cenu počas vyhlásenia výsledkov odovzdala zakladateľka inštitútu, režisérka a herecká koučka Adriana Totiková. 

Kníhkupectvo Martinus obdarovalo ocenené autorky poukážkami na nákup kníh, taškami a záložkami

 

1. miesto 

Víťazkou súťaže sa stala Salome Bočkayová s hrou Dobré dobrým, zlé zlým

Dramaticky mladí 2024

Hodnotenie poroty: 

Autorka v hre Dobré dobrým, zlé zlým reflektuje obdobie 50. a 60. rokov 20. storočia v bývalom Československu a spracúva ju cez tragické osudy niekoľkých postáv, ktoré boli priamo či nepriamo zasiahnuté represívnym režimom. Sujet je sprostredkovaný príbehom skupiny mladých ľudí, pričom hlavná postava cez retrospekciu spomína na svoju mladosť. Jej spomienky sú koncipované ako zápisky, čo dramatický text mierne posúva smerom k próze. Napriek tejto žánrovej synkréze text pôsobí celistvo a kompaktne.

 

2. miesto

Na druhom mieste sa umiestnila Tereza Zelinková s hrou Za oponou. 

Dramaticky mladí 2024

Hodnotenie poroty:

Hra Za oponou je zručne napísaný text, je vidno, že autorka si už osvojila zásady písania drámy. Autorka zvolila lákavé divadelné prostredie. Vývoj deja nebol prekvapivý, celá hra má však logicky vyskladanú štruktúru a odráža autorkino aktuálne videnie sveta. Porota osobitne oceňuje, že autorka uviedla zdroj, z ktorého čerpala pri citovaní Shakespeara, vrátane mena prekladateľa.

 

3. miesto

Tretie miesto získali hneď dve autorky. Prvou z nich je Jelena Jankovičová za hru Čarodejnica. Druhou je Martina Lieskovská za hru Sterilizovaní v sladkokyslom náleve.

Dramaticky mladí 2024

 

Dramaticky mladí 2024

Hodnotenie poroty:

Jankovičovej hra vykazuje formálne aj obsahové kvality. Je veľmi dobre vyskladaná štylisticky aj výstavbou, miestami pripomína hotovú rozhlasovú hru, o čom svedčia najmä opisné repliky, v ktorých postavy vyjadrujú to, čo v divadle vnímame zrakom. Ženská tematika poskytuje autorke veľa inšpiratívneho priestoru, ktorý veľmi zaujímavo rozpracováva pridaním ireálnej bytosti do príbehu.

Autorka M. Lieskovská v hre siaha po nezvyčajnej, ale o to zaujímavejšej úvodnej premise. Mužskú postavu Mareka hrá herečka (žena), čo dodáva celému textu subverzívny nádych. Je to zároveň zásadný stavebný kameň hry, s ktorým čitatelia a čitateľky musia pri čítaní pracovať. Text je tak môže pôsobiť ako náročnejší na vnímanie, avšak v dobrom zmysle slova. 

 

Špeciálna cena

Porota sa tento rok rozhodla udeliť tiež špeciálnu cenu za aktuálne spracovanie etických otázok Kristíne Tenkelovej a Veronike Kováčovej za hru Stroskotanci.

Dramaticky mladí 2024

Hodnotenie poroty:

Porota ocenila, že si autorky zvolili vynikajúcu  východiskovú situáciu. Motív dvoch žien na opustenom ostrove im umožnil sledovať vývoj postáv a vývoj vzťahu medzi nimi, čo sa autorkám darí mimoriadne dobre a čitateľa držia po celý čas v napätí.

 

Súčasťou slávnostného vyhodnotenia 15. ročníka súťaže Dramaticky mladí bolo aj inscenované čítanie úryvkov víťazných texov v réžii Veroniky Malgot a tiež prezentácia Dielní kreatívneho písania, ktoré sú súčasťou projektu Divadelného ústavu Dramaticky mladí a pre zapojené deti a mládež sú celoročne zdarma. Autorky s umiestnením na prvom až treťom mieste spája účasť v Dielňach kreatívneho písania. Tri z ocenených autoriek počas roka lektorsky viedol dramaturg Činohry Slovenského národného divadla Mário Drgoňa. Jedno tretie miesto putovalo do dielne, ktorú viedla lektorka Uršuľa Turčanová v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Do dielní sa ďalej zapojili Mestské divadlo Žilina s lektorkou Danielou Brezániovou a banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí s lektorkou Ivetou Škripkovou. 

Pozrite si, ako atmosféru podujatia zachytil fotograf Tibor Géci v priloženej fotogalérii.  

 

Dramaticky mladí 2024

 

© 2024 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené.

 

 

 

 

A
A
A
.