DRAMATICKY MLADÍ 2023 – POZNÁME VÍŤAZNÉ TEXTY SÚŤAŽE

V sobotu 24. júna sa v bratislavskom Štúdiu 12 uskutočnilo finále 14. ročníka súťaže o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov DRAMATICKY MLADÍ. Súťaž vyhlasuje Divadelný ústav v rámci svojho dlhoročného vzdelávacieho projektu s rovnakým názvom. Súčasťou finále bolo aj inscenované čítanie víťazných textov súťaže a prezentácia Dielní kreatívneho písania.

Do súťaže sa prihlásilo 22 autoriek s 22 textami, pričom dva z textov boli kolektívne diela viacerých autoriek a jedna autorka poslala do súťaže viac textov. V tomto roku sa do súťaže prihlásili výlučne autorky. Prihlásené texty posudzovala odborná porota, ktorej členkami boli: Veronika Dianišková (spisovateľka, redaktorka Slovenského rozhlasu), Lenka Dzadíková (teatrologička, odborná pracovníčka Divadelného ústavu) a Miriam Kičiňová (dramaturgička, riaditeľka Činohry SND). Porota ocenila šesť textov – okrem prvého a druhého miesta udelila dve tretie miesta a dva texty dostali zvláštnu cenu.

„Porota ocenila kvalitatívnu úroveň textov, viacero z nich malo ucelenú štruktúru a klasickú výstavbu, ale objavili sa aj zaujímavé formálne experimenty. Bolo možné sledovať návrat tém zameraných na romantické vzťahy, na vzťahy s rodičmi a návrat do prostredia školy a internátu. Stále sa objavujú aj texty z domáceho prostredia, ale aj z veľmi špecifických metapriestorov. Porota si všimla aj tematické inšpirácie autoriek v histórii či u Shakespeara, prekvapivo aj v antickej mytológii,“ povedala Dominika Zaťková, koordinátorka súťaže.

Inscenované čítanie víťazných textov pripravila režisérka a performerka Veronika Malgot. Texty mladých finalistiek súťaže scénicky interpretovali herečky Katarína Andrejcová, Michaela Mäsiarová a herec Ľubo Bukový

„Prekvapilo ma, že všetky finálové texty výhradne ženských autoriek mali ústrednú tému identickú. Variácie témy smrti a lásky v ťaživej atmosfére bezvýchodiskovosti. Rozmýšľala som nad autorkami ako hlavnými hrdinkami seriálu The Power. Príbehové východisko seriálu je moment, v ktorom sa vo všetkých dospievajúcich dievčatách na celom svete objaví superschopnosť, ktorá im umožní prejaviť svoju silu a byť vypočutá. Vnímam, že všetky autorky vedia, aká je odvaha a sila ich slova a že ju vedia použiť ako ich osobnú superschopnosť,“ hovorí režisérka Veronika Malgot. 

Finálový program doplnila prezentácia Dielní kreatívneho písania pre deti a mládež, ktoré sú súčasťou projektu Dramaticky mladí. Realizuje ich Divadelný ústav vo vybraných profesionálnych divadlách na Slovensku a vedú ich dramaturgičky a dramaturgovia divadiel. V tejto divadelnej sezóne dielne pôsobili v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí (lektorka Iveta Škripková), v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave (lektor Mário Drgoňa) a v Mestskom divadle Žilina (lektorka Daniela Brezániová). Navštevovalo ich spolu 26 detí a mladých ľudí vo veku od 11 do 19 rokov. 

Výsledky súťaže DRAMATICKY MLADÍ 2023 (v zátvorke je uvedený vek autoriek)

1. miesto: Nina Holeštiaková (14 r.): Červená šesťdesiatpäťka

2. miesto: Tereza Zelinková (16 r.): Tiene nad dedičmi

3. miesto: Martina Lieskovská (17 r.): Ľudský štebot

3. miesto: Viktória Pilátová (14 r.): Medúza 

Cena za spracovanie náročnej témy smrti originálnou formou:

Barbora Krčová (16 r.): Autobus č. 27

Katarína Zubáková (15 r.): Odpočinutie večné

 

Členky poroty zhodnotili víťazné texty:

Nina Holeštiaková: Červená šesťdesiatpäťka

Autorka výborne spracovala tému medzigeneračných konfliktov, ktorých lakmusovým papierikom je vegetariánstvo. Nejde však len oň, ale aj o pocity outsiderstva hlavnej hrdinky a konfliktov, ktoré bublú pod povrchom. Pri záchrane prasiatka, vyhraného v tombole, hrdinka vystupuje z komfortnej zóny, čo sprevádza množstvo výborne zvládnutých mikrodramatických situácií. Okrem vážneho tónu – klimatickej krízy a mäsospracujúceho priemyslu v kontraste s hrdinkiným vegetariánstvom – sa do nich mieša humor. Výsledkom je láskavá, presná, vydarená hra zo života súčasných mladých ľudí. 
(Veronika Dianišková)

Tereza Zelinková: Tiene nad dedičmi

Text Tiene nad dedičmi zaujme historickým pozadím a emancipačnou líniou hlavnej hrdinky Kataríny (hádam inšpirovanej Shakespearovým Skrotením zlej ženy). Zručne napísaný text s dobre vystavanými mizanscénami, miestami so sklonom k sentimentalite zapôsobil aj svojím jemným humorom.

(Lenka Dzadíková)

Martina Lieskovská: Ľudský štebot

Text zobrazuje tragickú udalosť, pričom autorka dokázala držať čitateľa v napätí a postupne budovať obraz o tom, ako sa veci v skutočnosti majú. Zaujímavo sa pohráva s optikou príbehu a sofistikovane zobrazuje šialenstvo, do ktorého človek môže upadnúť, keď príde o niekoho blízkeho. Text Ľudský štebot bol veľmi špecifický, ocenili sme jeho originalitu a prepracovanú psychológiu.

(Lenka Dzadíková)

Viktória Pilátová: Medúza 

V dramatickom texte Medúza sa dívame na prepis, spracovanie a interpretáciu antického mýtu o Medúze s hadmi ako vlasmi, ktorej pohľad premieňa na kameň. Veľmi zrelý text sa dotýka mýtu, obety, vzťahov, inakosti, queer, ale aj základného hodnotového uchopenia sveta. Aká je hodnota nášho strachu? Našej lásky? Našej minulosti? Našej bolesti? A čo je za tým? Pár obrazmi v kondenzovanej miere nás autorka prenesie do krehkého vnútorného sveta lásky v jej rôznych podobách, vzťahoch a najmä schopnosti odhaliť svoje sily a vnímať, kam chcem patriť a kde som prijatý.

(Miriam Kičiňová)

Barbora Krčová: Autobus č. 27

Hra Autobus č. 27 prekračuje podoby a rámce klasicky vystavaného textu. Autorka nás berie do osobitého sveta, ktorý asociuje aj ten príznačný vek 27, keď sa dejú veľké osobnostné zlomy a mnohé osobnosti z oblasti umenia odídu. V texte vidieť hľadanie novej a inej formy, ako prenikať do útrob najosobnejších a najzraňujúcejších tém. Autorke sa osobitosť podarilo nájsť.

(Miriam Kičiňová)

Katarína Zubáková: Odpočinutie večné

Zručne vymyslený a napísaný text pracuje s čiernym humorom. Zaujímavým a literárne a dramaticky nosným je moment stretu kresťanstva s gréckymi mýtmi – protagonista sa po smrti nedostal tam, kam očakával, všetko je inak. Autorka umne buduje postavy, ktoré sa vyvíjajú, postupne sa odhaľujú také, aké sú naozaj, čo je pri dramatickom texte mimoriadne dôležité.

(Veronika Dianišková)

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte koordinátorku projektu Dramaticky mladí: Dominika Zaťková, dominika.zatkova@theatre.sk, 02/204 87 804

 

Vizuál Dramaticky mladí 2023: Lucia Kotvanová

Autorka fotografií: Lenka Lukačovičová

Hlavný partner: Martinus

dm_vyhlasenie_1

zľava: Katarína Zubáková, Viktória Pilátová, Martina Lieskovská, Tereza Zelinková a Nina Holeštiaková

dm_vyhlasenie_2

 

A
A
A
.