Poznáme finalistov 21. ročníka súťaže DRÁMA!

Rekordný ročník so sebou priniesol zásadný kvalitatívny, ale aj kvantitatívny posun.

Zo 64 prihlásených textov vybrala päťčlenná porota do finálneho výberu celkom štyri texty. Ktorý z nich však vyhrá 21. ročník súťaže DRÁMA, to sa dozvieme počas festivalu Nová dráma/New Drama v polovici októbra 2021. 

Na DRÁMU 2020 budú jej organizátori spomínať ako na rekordný ročník – nielen z hľadiska počtu prihlásených dramatických textov zo Slovenskej a Českej republiky, ale aj vďaka nespornej kvalite, ktorú so sebou súťaž priniesla. Do súťaže sa prihlásilo 39 textov v slovenskom a 25 textov v českom jazyku. Môže za bohatú účasť aj súčasná pandemická situácia? „Je to rekordný počet prihlásených textov. Myslím si, že za týmto číslom stojí tradícia súťaže, ktorá v minulom roku zaznamenala už jubilejný 20. ročník. Navyše sa nám podarilo nadviazať nové divadelné partnerstvá, a tak sa k Slovenskému národnému divadlu a Divadlu Jána Palárika v Trnave pridalo aj Štátne divadlo Košice a Štúdio 12 – autori tak majú istotu, že sa ich dielo dostane na javisko, čo je kľúčovou motiváciou,“ vysvetľuje Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu a členka poroty.

O postupujúcich textoch 21. ročníka súťaže DRÁMA rozhodovala odborná porota v tomto zložení:

 • Lucia Mihálová (predsedníčka poroty a dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave),
 • Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu),
 • Marián Amsler (režisér a umelecký riaditeľ Divadla DPM),
 • Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla),
 • Anton Korenči (riaditeľ Činohry Štátneho divadla v Košiciach).

Do finále súťaže DRÁMA 2020 sa tak tento rok dostali títo autori a autorky (menovaní sú v abecednom poradí):

 • Marcel Hanáček – Domov!
 • Martina Havierová – Laura a jej (náš) svet
 • Ján Mikuš – Otočte kone!
 • Tereza Trusinová – Right to die

Tento ročník DRÁMY ma prekvapil nielen rekordným množstvom prihlásených textov, ale najmä rozmanitosťou tém a ich spracovaní. Bolo skutočne náročné vybrať hry do finále súťaže, pretože každá z hier mala svoje plusy a mínusy v niečom inom. Nakoniec bola pre nás rozhodujúca invenčnosť – nie formálna, ale tematická a obsahová. No a musím povedať, že som bola milo prekvapená, ako bol tento ročník ovplyvnený pandémiou. Hoci sa v niektorých hrách objavovali jej motívy – strach z choroby, lockdown či zákaz vychádzania, boli spracované veľmi vkusne. Avšak oveľa väčšie množstvo hier ovplyvnila pandémia latentne.  V mnohých hrách sa objavovali motívy smrti, vraždy, samovraždy, duchov, sprirituality, posmrtného života. Na rozdiel od iných ročníkov, v ktorých bola smrť využívaná často ako detektívny prvok na výstavbu napätia, mala v tomto ročníku téma smrti priam meditačný charakter. Postavy v hrách bilancovali svoj život, snažili sa vysporiadať so vzťahmi vo svojom okolí aj sami so sebou a absolútne nepateticky pátrali po zmysle života. Práve tieto hry boli pre mňa dôkazom sily dramatickej výpovede o konkrétnej dobe. V neposlednom rade som potešená množstvom mladých talentovaných ľudí, ktorí prispeli do súťaže. S nastupujúcou generáciou dramatikov to vyzerá naozaj sľubne. Ale nechcem nič zakríknuť,“ hovorí dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave Lucia Mihálová, ktorá bola zároveň predsedníčkou odbornej poroty 21. ročníka súťaže. Do úzkeho výberu sa dostalo desať textov, z ktorých porota vybrala štyri, ktoré postúpili do finále. 

Okrem finančnej odmeny pre víťaza aj množstvo inscenačných cien

Autora/autorku víťazného textu čaká finančná odmena v hodnote 1 000 €, pričom okrem nej udeľujú vlastné inscenačné ceny aj organizátori a partner súťaže v takomto rozsahu:

 • Činohra Slovenského národného divadla udelí cenu, ktorou bude naštudovanie nimi vybranej divadelnej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND.
 • Divadlo Jána Palárika v Trnave udelí cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu v rámci podujatia #stagestream.
 • Štátne divadlo v Košiciach udelí Cenu Činohry ŠDKE, ktorá spočíva v naštudovaní nimi vybraného textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.
 • RTVS – Rádio DEVÍN udelí Cenu RTVS, ktorou bude naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.
 • Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu udelí Cenu Štúdia 12, ktorou bude naštudovanie textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.

Finálne výsledky sa autori a autorky dozvedia počas festivalu Nová dráma/New Drama v októbri 2021, keď prebehne okrem slávnostného vyhlásenia výsledkov aj Trojboj – scénické čítanie finálových textov. V rovnakom čase oznámia víťazov inscenačných cien aj organizátori a partner súťaže.

A
A
A
.