Výstava venovaná režisérovi Ľubomírovi Vajdičkovi a komentované sprievody na festivale DOTYKY A SPOJENIA

Už ste sa zoznámili s pestrým programom divadelného festivalu Dotyky a spojenia? V programovej sekcii Bonus môžete zažiť tri komentované prehliadky výstavy Majstrovské lekcie, ktorá je venovaná režisérovi Ľubomírovi Vajdičkovi pri príležitosti jeho nedávneho životného jubilea. 

KEDY: V utorok 25. 6. o 18.15 hod., v stredu 26. 6. o 17.00 a 23.30 hod.

KDE: Dvorana Národného domu, Martin

Vstup na komentované sprievody výstavou je voľný. Komentovaná prehliadka trvá 30 min.

 

Výstava Majstrovské lekcie na festivale Dotyky a spojenia

 

Viac o výstave Majstrovské lekcie:

Výstava venovaná režisérovi Ľubomírovi Vajdičkovi prináša jeden z možných pohľadov na jeho tvorbu a najmä na jeho dlhoročné pedagogické pôsobenie na Katedre réžie a dramaturgie Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas svojho pôsobenia Vajdička uviedol na umeleckú dráhu desiatky režisérov a dramaturgov, z ktorých sa stali aj uznávaní dramatici, kultúrni manažéri, publicisti, pedagógovia či teatrológovia. Výstava uvádza ich spomienky na profesora a paralelne zoznamuje potenciálnych návštevníkov s myšlienkovým svetom režiséra Vajdičku, jeho kľúčovými inscenáciami, ktorými sa zapísal do Zlatej kolekcie slovenského divadla.

Komentované prehliadky výstavy Majstrovské lekcie povedie spoluautorka výstavy, riaditeľka Divadelného ústavu a študentka Ľubomíra Vajdičku Vladislava Fekete.

 

O režisérovi Ľubomírovi Vajdičkovi nedávno vyšla aj publikácia

Pri tejto príležitosti vám dávame do pozornosti aj publikáciu Miroslava Dacha Teátermacher. Rozhovor s Ľubomírom Vajdičkom o živote a divadle, ktorú nedávno vydal Divadelný ústav. Spolu s ďalšími publikáciami o divadle si ju budete môcť zakúpiť aj počas festivalu Dotyky a spojenia vo foyeri martinského divadla. Kliknite na nasledujúci obrázok a prečítajte si o nej viac:

Teátermacher

 

A
A
A
.