Teatrologička Dária F. Fehérová bola zvolená za členku Výkonného výboru AICT-IATC

Blahoželáme našej kolegyni, teatrologičke Dárii Fojtíkovej Fehérovej  z Divadelného ústavu, k zvoleniu za členku Výkonného výboru Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (Executive Comitee/ExCom AICT-IATC). Okrem Slovenska ho najbližšie dva roky budú tvoriť aj zástupcovia z Českej republiky, Rumunska, Francúzska, Kanady, Japonska, Thajska, Grécka, zo Švédska a Srbska. 

Voľby do ExCom sa uskutočnili v rámci Svetového kongresu AICT-IATC, a to počas festivalu Divadelný svet Brno 20. – 26. mája 2024. 

Počas kongresu sa tiež uskutočnila konferencia s názvom „Pravda“ v kafkovskom svete (pri príležitosti 100. výročia úmrtia spisovateľa Franza Kafku). Dária F. Fehérová vystúpila s odborným príspevkom na tému Antimýty o Slovensku

 

Svetový konfres IATC-AICT

Výkonný výbor ExCom AICT-IATC koordinuje činnosť združenia, online magazín Critical Stages, workshopy pre mladú kritiku, pripravuje konferencie, semináre, sympóziá, udeľuje cenu THALIA významným svetovým osobnostiam aktívnym na poli teatrológie (tento rok cenu dostala Erika Fischer-Lichte, ktorá mala v máji 2023 prednášku v Divadelnom ústave) a spolupracuje s národnými sekciami.

Viac o slovenskej sekcii sa dočítate v nasledujúcom odkaze: https://aict.sk/.

Dária Fojtíková FehérováMgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD. (1984). Absolvovala štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť a postgraduálne štúdium na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa divadelnej kritike, publicistike a dramaturgii, aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných odborných podujatí, konferencií a festivalov. Absolvovala viacero zahraničných kritických workshopov (AICT-IATC, Mobile Lab). Zameriava sa na súčasnú slovenskú dramatiku, tendencie a nové smery v inscenovaní, ako historička skúma najmä osobnosti slovenskej divadelnej réžie. Pracuje v Divadelnom ústave, od roku 2022 ako vedúca Centra výskumu a vzdelávania v divadle, od roku 2009 pravidelne spolupracuje na príprave festivalu Nová dráma/New Drama (programová manažérka 2009 – 2016). Je spoluautorkou monografie Ferdinand Hoffmann. Kritik, dramaturg, režisér... (2015) a autorkou kapitoly o činohernom divadle v 50. rokoch  v publikácii Dejiny slovenského divadla II. (2020) a i. V rokoch 2009 – 2017 bola členkou výboru Slovenského centra AICT, od roku 2014 jeho podpredsedníčkou. Zostavovateľka a spoluautorka publikácie Divadlo nielen ako umelecká aktivita (2014), jedna zo zostavovateliek publikácie 3xS (zborník prednášok o inscenáciách 21. storočia, 2015). Pravidelne publikuje pre časopisy kod – konkrétne o divadlemloki, príležitostne pre Slovenské divadlo, v poslednom období rozvíja recenzentskú spoluprácu s Rádiom Devín, je autorkou viacerých štúdií o súčasnom slovenskom divadle pre slovenské aj zahraničné zborníky. 

 

Svetový konfres IATC-AICT

Foto: Michaela Mojžišová

Svetový konfres IATC-AICT

Foto: Michaela Mojžišová

A
A
A
.