Cena za najlepšiu publikáciu PQ 2023 už pozná shortlist 9 titulov

Divadelný ústav je spoluautorom publikácie Zoltán Imre and Dariusz Kosiński. Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe. Poland :National Academy for Theatre and Film Arts Sofia / Faculty of Arts, Palacký University Olomouc / Slovak Theatre Institute / Slovenian Theatre Institute / Zbigniew Raszewski Theatre Institute, 2018, ktorá sa tento rok dostala do shortlistu Ceny za najlepšiu publikáciu PQ 2023. Tento rok o ňu zabojuje 9 výnimočných diel, ktoré nájdete tu: 

https://pq.cz/cz/pq-2023-projekty/pq-cena-za-nejlepsi-publikaci-kurator-pavel-drabek/short-list-publikaci/

pq_logo

A
A
A
.