WORKSHOP: Autorské právo v divadle a jeho reflexii

Autorské právo v divadle a jeho reflexii

Na čo všetko treba myslieť pri uzatváraní licenčnej zmluvy s divadlom? Ako uzatvoriť férovú zmluvu s vydavateľom? Ako a v čom vám môže pomôcť LITA?

Divadelný ústav pravidelne od roku 2022 organizuje workshopy pre profesionálov v oblasti divadla a tanca zamerané na zdokonalenie zručností v oblasti vzdelávacích programov, sociálnych médií, plánovania, leadershipu a pod. V roku 2024 Divadelný ústav nadväzuje na sériu úspešných workshopov a v spolupráci s LITA, autorská spoločnosť organizuje workshop zameraný na autorské právo a licencie.

Cieľom workshopu je pomôcť divadelným profesionálom zorientovať sa v paragrafoch autorského zákona, porozumieť úskaliam licenčných zmlúv, oboznámiť sa s právami a povinnosťami autora divadelného textu a divadelného tvorcu a získať prehľad o autorskom práve a jeho špecifikách pre oblasť divadla. Workshop je určený pre všetkých profesionálov v oblasti divadla, ktorí by sa radi naučili, ako komplikované paragrafy využiť vo svoj prospech. Na dvojhodinovom workshope zodpovieme najčastejšie otázky a skúsená lektorka ukáže, ako prakticky vyriešiť problémy, s ktorými sa divadelní profesionáli dennodenne stretávajú.

Termín: 4. jún 2024

Čas: 10.00 hod. (registrácia účastníkov od 9.30 hod.)

Miesto: Štúdio 12, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava

NA WORKSHOP JE NUTNÉ SA VOPRED REGISTROVAŤ.

Registračný poplatok: 5 EUR

Registračný poplatok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, variabilný symbol: 20243011. 

Registrácia prebieha do 26. mája 2024 (vrátane) prostredníctvom registračného formulára dostupného na https://bit.ly/Autorské_právo 

Počet miest na workshope je obmedzený. V prípade naplnenia kapacity uprednostníme záujemcov, ktorí sa registrovali skôr.

Lektorka

Lucia Miklasová pôsobí ako právnička a zástupkyňa riaditeľky LITA. Má dlhoročné skúsenosti s licencovaním v oblasti divadla a výtvarného umenia. Workshopy o autorskom práve vedie niekoľko rokov, za ten čas pomohla autorom a autorkám z rôznych oblastí tvorby lepšie pochopiť ich postavenie a právne súvislosti ich práce.

Čo je LITA?

LITA, autorská spoločnosť je občianske združenie autoriek a autorov z oblasti literatúry, divadla, audiovízie a výtvarného umenia. 

Pomáhame tvorcom spravovať ich práva a uzatvárať férové licenčné zmluvy, pracujeme na zvyšovaní povedomia o autorskom práve a o dôležitosti umeleckej tvorby. Prostredníctvom Fondu LITA finančne podporujeme mnohé významné kultúrne projekty a vzdelávacie podujatia v oblasti umenia.

 

Kontaktná osoba: 

Karolína Holmanová

karolina.holmanova@theatre.sk

+421 220 487 804

 

A
A
A
.