Vzdelávanie divadelných profesionálov v oblasti komunikačných stratégií

Workshop

Divadelný ústav pripravuje v roku 2022 sériu workshopov pre profesionálov v oblasti divadla a tanca, ktoré sú zamerané na zdokonalenie zručností v oblasti vzdelávacích programov, sociálnych médií, plánovania, leadershipu a pod. Ďalším z nich je celodenný workshop zameraný na komunikačné stratégie

Cieľom workshopu je priniesť štruktúrovaný návod, ako vytvoriť komunikačnú stratégiu pre divadlá. Má inšpirovať divadelných marketérov a zároveň im poskytnúť jednoduchý a logický postup, ako vytvoriť stratégiu a plán komunikácie pre divadlá. Marketing a marketingová komunikácia nemusia byť len o prekrikovaní sa, nátlaku a naliehaní. Mali by predovšetkým slúžiť, pomáhať riešiť problém a zlepšiť kultúru spoločnosti.

Obsah workshopu:

  • Úvod ambivalentný vzťah kultúry a marketingu;
  • Inšpirácia zo zahraničia príklady komunikácie kultúrnych inštitúcií v zahraničí;
  • O dôležitosti budovania konzistentnej značky pár slov k stratégii značky divadla;
  • Publiká cieľové skupiny, životný štýl Slovákov, spotrebiteľské správanie a trendy;
  • Aktuálny stav – marketingová komunikácia divadiel na Slovensku;
  • Komunikačná stratégia štruktúra (ciele, cieľové publiká, obsah, časovanie, komunikačné kanály);
  • Efektivita a meranie výsledkov kampaní.

Termín: 20. október 2022 (štvrtok)

Miesto: Štúdio 12, Jakubovo nám 12, Bratislava

Registračný poplatok: 10 €/osoba (cena workshopu zahŕňa celodenný catering a obed)

Registračný poplatok uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, variabilný symbol: 2022225003

Registrácia: NEZABUDNITE SA OFICIÁLNE REGISTROVAŤ. Mail s predmetom Workshop komunikačné stratégie spolu s priloženým dokladom o zaplatení registračného poplatku zasielajte na adresu jakub.mudrak@theatre.sk. Ukončenie registrácie je 30. 9. 2022.

V prípade, že potrebujete vystaviť faktúru, kontaktuje pani Katarínu Mravíkovú emailom: katarina.mravikova@theatre.sk alebo na tel. č.: +421 2 2048 7202.

Denný harmonogram:

10.30 – 11.00 hod. – registrácia účastníkov

11.00 – 13.30 hod. – prvá časť workshopu

13.30 – 14.00 hod. – obedná prestávka

14.00 – 17.00 hod. – druhá časť workshopu

Lektorka:

Zuzana Ďurčeková pracuje v oblasti reklamy viac ako 20 rokov. V súčasnosti v pozícii CEO vedie jednu z najúspešnejších slovenských reklamných agentúr MADE BY VACULIK. Od roku 2019 pôsobí ako pedagogička na katedre Divadelného manažmentu VŠMU. Je tiež prezidentkou Klubu reklamných agentúr na Slovensku. Počas svojej kariéry spoluvytvárala stratégie značiek ako Tatra banka, Projekt Istropolitana – VŠMU, Nadácia Markíza, VOYO, Dobrý anjel, Heineken, Zlatý bažant ʼ73, SKY PARK, IKEA, Aeromobil, Metaxa a desiatky ďalších.

K umeniu a kultúrnemu marketingu má „špeciálny“ vzťah, keďže je sama vyštudovaná hudobníčka a ako slobodná umelkyňa istý čas pôsobila v Slovenskom rozhlase, Divadle Astorka Korzo ʼ90, Činohre SND a Divadle P. O. Hviezdoslava.

Kontaktná osoba: Jakub Mudrák, projektový manažér Centra výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného ústavu: jakub.mudrak@theatre.sk, resp. t. č.: +421 908 358 846.

A
A
A
.