Výzva na prihlásenie sa na divadelný festival v Novom Sade

Výzva na prihlásenie sa na divadelný festival v Novom Sade (Novi Sad Theatre Festival)

 

Divadlo mladých v Novom Sade pozýva všetkých divadelníkov prihlásiť sa na druhý ročník Novi Sad Theatre Festival – medzinárodný festival pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční od 8. do 15. mája 2023.

Na festivale sú vítané všetky typy divadelných predstavení pre deti a mládež. Organizátor festivalu – Divadlo mladých v Novom Sade, zabezpečuje pre účastníkov festivalu ubytovanie a stravu. Organizátor hradí poplatky za predstavenie a cestu v maximálnej výške 2 000 €.

Novi Sad Theatre Festival je súťažným festivalom a o hlavných cenách rozhoduje medzinárodná porota.

Uzávierka prihlášok je do 15. decembra 2022 a o konečnom výbere predstavení sa rozhodne najneskôr do 15. januára 2023.

Vyplnenú prihlášku a link na záznam predstavenia posielajte, prosím, na uvedenú e-mailovú adresu: festival.npi@gmail.com

Prihlášku vyplňte v anglickom jazyku tu.

 

Ďalšie materiály, ktoré sú nedostupné v elektronickej verzii, môžete zaslať poštou na adresu:

Youth Theater, Novi Sad
(Novi Sad Theatre Festival)
Ignjata Pavlasa 4
21000 Novi Sad
Srbija

Mihajlo Nestorović
kurátor a riaditeľ festivalu

A
A
A
.