Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania

Výzva na podávanie príspevkov s názvom Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania

Festival Nová dráma / New Drama 2022

Divadelný ústav v Bratislave – Slovenské centrum Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) pod patronátom Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI Worldwide)

18.-21. mája 2022

V súčasnosti slobodu divadla ohrozujú nielen extrémistické ideológie, ale aj rôzne mutácie aktuálneho verejného diskurzu. V Európe, ako aj v iných regiónoch, naberá ideologický extrémizmus na sile. Popritom sa šíri aj tzv. „cancel culture“ alebo kultúra vymazávania, ktorá je často považovaná za vyvrcholenie očistného procesu, ktorý postupne obmedzuje právo jednotlivca na prejavovanie svojich názorov. Ide však o príhodnú odpoveď na staré i nové vlny rasizmu a xenofóbie. Bezpochyby ide o nevyhnutnosť, keďže čelíme intolerancii a extrémizmu, akýsi obranný mechanizmus, ktorého cieľom je zabrániť nielen nenávistným prejavom, ale nenávisti ako takej. Napriek tomu sú však dôsledky takéhoto prístupu stále problematickejšie a to najmä pre umenie.

Aká je teda aktuálna situácia v divadle, aká je jeho pozícia medzi dvoma prúdmi, ktorým musí simultánne odolávať – medzi vzostupom ideologického extrémizmu a odmietaním kultúry vymazávania? Ako môže divadlo zostať verné svojmu poslaniu podporovať slobodu, poslaniu, ktoré získalo počas svojej dlhej tradície, a pritom naďalej plniť svoju úlohu nastavovať svetu zrkadlo? Je celkom možné, že pôjde o najväčšiu výzvu, s ktorou sa budú musieť dramatici, režiséri a herci vyrovnať v kontexte dnešnej polarizovanej spoločnosti a sociálnej nejednotnosti. Dokáže si divadelná komunita zachovať slobodu myslenia a prejavu ako svoju hlavnú cnosť?

Konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu o novej kríze v divadle, ktorá sa týka nebezpečenstva extrémizmu a hrozieb kultúry vymazávania. Na príkladoch, ktoré ilustrujú obidve uvedené kategórie (napr. škandály, ktoré vyvolalo dielo Rodriga Garciu Golgotha Picnic, alebo debata okolo spolupráce Roberta Lepaga a Ariane Mnouchkinovej pre projekt Kanata) sa bude skúmať stále ten istý a rovnako relevantný vzťah medzi divadlom a slobodou, ktorý zostáva jednou z najnaliehavejších otázok dneška.

                                                                                                                                                                         Octavian Saiu

Jednotlivé príspevky a panelové prezentácie budú zaradené do sekcií, ktoré si kladú za cieľ zmapovať vzťah medzi divadlom a slobodou v rôznych častiach sveta – od Ameriky po Áziu, od severnej Európy až po Austráliu a Oceániu. Zaujímame sa predovšetkým o príspevky zaoberajúce sa nasledujúcimi oblasťami výskumu z najrôznejších miestnych i regionálnych uhlov pohľadu:

 

  • Nárast extrémizmu – nové formy cenzúry?
  • Postpandemický svet: koniec kultúry alebo znovuzrodenie – nové vízie a formy umenia?
  • Koniec a začiatok – umelecké a divadelné reformy, historický a estetický pohľad na „koniec“ kultúry
  • Koncept inakosti a nová etika v múzických umeniach súvisiaca s inakosťou
  • Problematika sledovania a odporu v súčasnom divadle
  • Divadlo a cenzúra v aktuálnom kontexte liberálnej demokracie
  • Umelecká sloboda tvárou v tvár politickému extrémizmu
  • Práva a povinnosti umelcov v súčasnej Západnej kultúre
  • Ideologické výzvy a tvorivé reakcie v súčasnom divadle

 

Abstrakty príspevkov (v rozsahu cca 250 slov) môžete posielať do 8. februára 2022 na emailovú adresu: jakub.mudrak@theatre.sk (Jakub Mudrák – projektový manažér, Divadelný ústav v Bratislave).

Potvrdenie o prijatí bude účastníkom doručené do 28. februára 2022.

Konferencia sa uskutoční v hybridnom formáte, čo umožní prezenčnú aj online účasť.

Vybrané príspevky z konferencie budú publikované v zborníku v medzinárodnom vydavateľstve Anthem Press.

Komisia konferencie: Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave, predsedníčka komisie), Tobias Biancone (generálny riaditeľ ITI), Octavian Saiu (riaditeľ konferencie).

Viac informácií o konferencii a o možnostiach prihlásenia konferenčných príspevkov nájdete na nasledujúcom odkaze tu (Pozn. text v anglickom jazyku).

A
A
A
.