Vedecká konferencia Autori, diela, kontexty 1822 – 2022

 

V mene Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK Bratislava a Ústavu slovenskej literatúry SAV si Vás dovoľujeme informovať o pripravovanej medzinárodnej vedeckej konferencii.

Vedecká konferencia  Autori, diela, kontexty 1822 – 2022

 

Prihlášku nájdete tu.

A
A
A