Uvedenie poštovej známky ALEŠ VOTAVA

Divadelný ústav spolu so Slovenskou poštou slávnostne uvedú do života poštovú známku Aleša Votavu dňa 25. 10. 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR.

Votava

Známku vytvoril známy slovenský akademický maliar, ilustrátor, grafik a svetovo uznávaný tvorca známok Rudolf Cigánik. Návštevníci si ju budú môcť zakúpiť priamo na mieste. V rámci uvedenia Slovenská pošta pripravila aj poštovú pečiatku s vyobrazením Aleša Votavu. Sme nesmierne radi, že účasť potvrdili významné osobnosti slovenského divadelného života, akademickej obce a spolupracovníci Aleša Votavu.

Srdečne pozývame aj vás.

 

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

---

V prípade ďalších doplňujúcich otázok je vám k dispozícii:

Ing. Jana Dugasová
PR Divadelného ústavu
Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
Tel. +421 2 2048 7106, Mobil: +421 918 838 761
E-mail: jana.dugasova@theatre.sk

A
A
A
.