Treba divadlo v klimatickej kríze zrušiť? Aj túto otázku si kladie projekt Divadlo v ére antropocénu

Bratislava, 11. 1. 2022 – Platforma MLOKi sa v seriáli textov s názvom Divadlo v ére antropocénu zaoberá ekologickými možnosťami divadla. V rozhovoroch s divadelníčkami a divadelníkmi z rôznych krajín sveta skúma, aké má toto umenie možnosti prispievať k udržateľnosti života na Zemi. Práve dnes vyšiel piaty text zo série – rozhovor s oceňovanou austrálskou scénografkou a dizajnérkou Tanjou Beer o ekoscénografii.

 

Divadlo v ére antropocénu

Divadlo reaguje na klimatickú krízu svojím obsahom, formou, aj prevádzkou zodpovednejšou voči prírode a podporujúcou funkčné ekologické vzťahy. Na to poukazuje aj najnovší seriál textov platformy MLOKi – eseje a rozhovory v rámci projektu Divadlo v ére antropocénu. Projekt prináša na mloki.sk longread formáty, analytické eseje a rozhovory s tvorkyňami a tvorcami rôznych divadelných profesií. Otvára témy, akými sú stratégia písania drámy, otázky materiálov, produkcie a spotreby energií v divadelnej prevádzke, ako aj problémy udržateľnej scénografie a ekodramaturgie.

V rámci seriálu doteraz vyšla esej environmentálneho filozofa Richarda Sťahela, ktorého úvahy o budúcnosti majú nádych katastrofického scenára. Rozhovor s kanadskou dramatičkou Chantal Bilodeau sa venuje dráme zameranej na environmentálne otázky. Česká odborníčka na udržateľnosť v divadle a produkčná Michaela Rýgrová hovorila o ekologizácii divadelnej prevádzky. Najnovšie interview s austrálskou scénografkou a dizajnérkou Tanjou Beer sa venuje ekoscénografii – jej konceptu ekologického prístupu k scénickému výtvarníctvu. Úvod k seriálu napísal kurátor projektu Milo Juráni. Texty vychádzajú od novembra 2021 a sú bezplatne dostupné na webe mloki.sk.

Projekt Divadlo v ére antropocénu ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

MLOKi

Platforma MLOKi združuje divadelné kritičky a kritikov. Kľúčovým projektom je internetový časopis o divadle a súčasnom tanci mloki.sk. Okrem publikačnej činnosti sa MLOKi venujú organizácii workshopov písania pre začínajúcich kritikov, diskusiám s tvorcami a v roku 2021 združenie vydalo preklad knihy britského kritika Marka Fishera Ako písať o divadle: Príručka pre kritikov, študentov a blogerov.

 

Web: https://mloki.sk/divadlo-v-ere-antropocenu/

FB: https://www.facebook.com/mloki.sk

IG: https://www.instagram.com/mloki.sk/

A
A
A
.