POZVÁNKA na tlačovú konferenciu

Noc divadiel 2021

Divadelný ústav a Ministerstvo kultúry SR


Vás srdečne pozývajú na tlačovú konferenciu k podujatiu

Noc divadiel 2021 Cesta dlhých dní do Noci divadiel

11. november 2021 | 11.00 hod. |  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava – Staré Mesto

Tlačová konferencia k 12. ročníku celoslovenského podujatia európskeho významu Noc divadiel 2021, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. novembra 2021, sa bude konať s účasťou ministerky kultúry SR Natálie Milanovej a zapojených divadiel dňa 11. novembra 2021 o 11.00 hod.

A
A
A