Svetový deň kníh a ako darček kniha Divadelného ústavu

V roku 1995 UNESCO vyhlásilo 23. apríl za Svetový deň kníh a autorských práv.

Je to deň, keď náš svet v roku 1616 opustili velikáni literatúry Miguel de Cervantes Saavedra a William Shakespeare.

Podľa starého katalánskeho zvyku obdarovať ružou všetkých, ktorí si na sviatok svätého Juraja kúpili knihu, oslávi aj Divadelný ústav SVETOVÝ DEŇ KNÍH darovaním hodnotných Dejín slovenského divadla.

 

DSD II

 

V pondelok 25. 4. 2022 k nákupu nad 40,00 € v IC Prospero dostane každý zákazník ako darček Dejiny slovenského divadla II. v hodnote 35,00 € . Platí to aj pri internetových objednávkach cez Publikácie Divadelného ústavu | Divadelný ústav (theatre.sk), a to v termíne 23. – 25. 4. 2022.

Viac o knihe si môžete prečítať z recenzie https://monitoringdivadiel.sk/reflexie-divadla/ alebo na stránke Divadelného ústavu Dejiny slovenského divadla II. | Divadelný ústav (theatre.sk)

Hlavnou ideou tohto dňa je pripomenúť verejnosti dôležitosť čítania a kníh ako nástrojov vzdelávania a zároveň vyjadriť uznanie knihovníckej a vydavateľskej oblasti, ale tiež upozorniť na problematiku právnej ochrany tvorcov literárnych diel.

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

A
A
A
.