Bienále divadelnej fotografie

Divadelný ústav vyhlásil tento rok už piaty ročník súťaže Bienále divadelnej fotografie spolu s partnerom Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Cieľom Bienále divadelnej fotografie je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Hodnotiaca komisia sa stretla začiatkom septembra, aby z prihlásených prác vybrala to najlepšie na prezentačnú výstavu a taktiež, aby určila víťazov súťaže.

V tomto ročníku sa mohli prihlásení fotografi zúčastniť týchto kategórií

  • inscenačná fotografia
  • portrét
  • dokumentárna fotografia.

Samostatný segment tvorila študentská sekcia. Hodnotiaca komisia udelila štyri ceny – Grand Prix, 2. a 3. miesto a Študentskú cenu. Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené na slávnostnej vernisáži dňa 18. 10. 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR.

  • Výstava Bienále vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku a taktiež o fotografických trendoch v divadelnej fotografii.
  • Výstava bude slávnostne otvorená dňa 18. 10. 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Dvorany MK SR.

 

bienále

 

Hodnotiaca komisia bola v zložení:

Mgr. art. Ľuboš Kotlár, umelec a fotograf, Odborný asistent Katedry fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Mgr. Michaela Pašteková, PhD., teoretička fotografie a estetička
Viktor Kronbauer, fotograf, víťaz Českej divadelnej fotografie
Mgr. Alžbeta Vakulová, teatrologička a dokumentátorka Centra divadelnej dokumentácie, Divadelný ústav, Bratislava
doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu, Bratislava

 

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

---

 

V prípade ďalších doplňujúcich otázok je vám k dispozícii:

Ing. Jana Dugasová
PR Divadelného ústavu
Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
Tel. +421 2 2048 7106, Mobil: +421 918 838 761
E-mail: jana.dugasova@theatre.sk

A
A
A
.