SEMINÁR MLADEJ KRITIKY A ŠTUDENTSKÁ POROTA

Logo nová dráma

Staňte sa účastníkmi Seminára mladej kritiky a zároveň členmi študentskej poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2022.

 

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New  Drama 2022: 16. – 21. mája 2022.

 

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt v Slovenskej a Českej republike. Študenti sa budú pod odborným vedením divadelného publicistu, dramaturga a kritika Karla Krála venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese anna.soltysova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky musí byť krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla.

Uzávierka prihlášok: 30. apríl 2022. Počet účastníkov je obmedzený.

Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia.

A
A
A
.