Pozvánka na vernisáž výstavy Bardi slovenskej opernej réžie

 

Divadelný ústav a Slovenské národné divadlo

si vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy

Bardi slovenskej opernej réžie

v utorok 17. mája 2022 o 18.20 h (posun začiatku stretnutia)

v novej budove SND, foyer opery.

Pozvánka na vernisáž výstavy

Divadelný ústav a Slovenské národné divadlo sú štátnymi príspevkovými organizáciami zriadenými Ministerstvom kultúry SR.

 

📷 Jozef Barinka

A
A
A
.