Nový knižničný systém ARL / Oznam o predĺžení amnestie na pokuty

amnestia

V knižnici Divadelného ústavu sme počas leta pracovali na zmene nášho knižničného systému. Nový systém sa volá ARL a od dnes je už prístupný aj čitateľom a čitateľkám. Katalóg sa, podobne ako ten predchádzajúci, dá prezerať z externého prostredia, ale pribudne novinka. Čitatelia a čitateľky budú môcť zadať objednávku na knihy, ktoré im pripravíme, a potom si ich už iba vyzdvihnú. Skráti sa tak čas čakania v knižnici. Aby mohli čitatelia využívať túto funkcionalitu, je potrebná registrácia do systému. Dá sa realizovať iba osobne, v knižnici Divadelného ústavu, a to tiež od 12. septembra 2022. Veríme, že pôjde o zmenu, ktorá bude znamenať ešte väčší komfort pri využívaní našej bohatej špecializovanej knižnice.

Pri príležitosti prechodu na nový knižničný informačný systém vyhlasuje Divadelný ústav amnestiu na pokuty za všetky nevrátené knihy. Amnestia na pokuty platí od 12. 9. do 20. 12. 2022 a týka sa všetkých typov výpožičiek.

Prístup do online katalógu: https://kniznica.theatre.sk/

A
A
A
.