NOVOSADSKÉ DIVADELNÉ HRY (Novosadske pozorišne igre)

Divadlo mladých, Nový Sad, Srbsko, pozýva profesionálne divadlá a divadelné zoskupenia, aby sa so svojimi činohernými a bábkarskými inscenáciami zúčastnili na Novosadských divadelných hrách, prvom medzinárodnom divadelnom festivale pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční v druhú májovú nedeľu v roku 2022.

Festival vzniká pri príležitosti 90. výročia založenia Divadla mladých a v roku, keď je mesto Nový Sad Európskym mestom kultúry. Dramaturgom Novosadských divadelných hier je Mihajlo Nestorović, riaditeľ Divadla mladých.

Každé divadlo/skupina môže prihlásiť neobmedzený počet inscenácií.

Divadlo mladých ako organizátor festivalu zabezpečí účastníkom ubytovanie a stravu,  ako aj cestovné náklady a honorár za vystúpenie v celkovej sume do 200 000 RSD (do 1 800 €).

Novosadské divadelné hry sú festivalom súťažného charakteru, predstavenia hodnotí odborná porota. Cena pozostáva z plakety a finančnej odmeny.  

Ceny:

• Grand prix cena za najlepšie predstavenie 

• Cena za najlepšiu réžiu

• Cena za najlepší herecký výkon

• Cena za animáciu  

• Mladý talent

• Cena za najlepšiu scénu

• Cena za najlepšiu scénu

• Osobitné ceny (najviac tri)

 

Uzávierka prihlášok je 15. januára 2022, rozhodnutie o účasti oznámi dramaturg festivalu najneskôr 15. februára 2022.

Vyplnenú prihlášku a link/záznam predstavenia prosíme poslať dramaturgovi alebo produkcii na adresy

 festival.npi@gmail.com alebo novosadskepozorisneigre@gmail.com

Materiály, ktoré účastník nemá v elektronickej podobe, treba poslať na adresu divadla:

Pozorište mladih
Prijava za Novosadske pozorišne igre
Ignjata Pavlasa 4
21000 Novi Sad
Srbija (Srbsko)

Priháška tu 

 

A
A
A
.