Noc divadiel 2022

Noc divadiel 2022

 

Vážení priatelia,

Divadelný ústav pozýva divadelníkov, divadlá a kultúrne priestory na 13. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu Noc divadiel 2022, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. novembra 2022. Noc divadiel je európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po celú noc.

Divadelný ústav zabezpečí strešnú koordináciu a propagáciu podujatia prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a mediálnych partnerov, ako aj tlačové materiály vrátane ich distribúcie.

Svoj záujem zúčastniť sa na Noci divadiel 2022 na Slovensku môžete potvrdiť na e-mailovej adrese dusan.poliscak@theatre.sk najneskôr do 15. septembra 2022. Prípravné a koordinačné stretnutie sa uskutoční v septembri v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. O definitívne zaslanie podkladov a programu vás prosíme do konca septembra 2022. Vzhľadom na obľúbenosť online programu by sme boli radi, ak by ste okrem „živých“ podujatí mali časť svojho programu aj tohto roku online.

Radi by sme upozornili na tri najdôležitejšie atribúty, ktoré charakterizujú Noc divadiel: otvorenosť (ako potreba zo strany divadiel), interakcia (ako prvok hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (ako schopnosť vytvárať siete medzi verejnosťou, divadlami, inštitúciami a mestami). Iniciátorom projektu Noc divadiel je chorvátska Noć kazališta. Stovky európskych divadiel sa počas jednej noci spoja a ponúknu divákom netradičné divadelné zážitky.

Myslíme si, že Noc divadiel je výnimočnou príležitosťou zviditeľniť vaše aktivity, ako aj možnosťou nadviazať či upevniť spoluprácu s kolegami z iných divadiel a kultúrnych inštitúcií a posilniť vzťah s publikom.

Tešíme sa na spoluprácu

A
A
A
.