Nová publikácia Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021

Asociácia Divadelná Nitra plánuje vydať novú publikáciu Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021 o fenoméne a jeho „presahoch“ do rozličných oblastí kultúrneho, spoločenského a politického života mesta, krajiny a regiónu. Prinesie odborné, prípadové a komparatívne štúdie, eseje, rozhovor, analýzy teatrológov, kulturológov, kunsthistorikov, umelcov, kurátorov a dramaturgov, kultúrnych manažérov a ďalších osobností kultúry na Slovensku a v zahraničí.

Publikácia nadväzuje na knihu ... túžba živá po kráse (Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 – 2016), ktorá reflektovala 25 rokov festivalu predovšetkým z hľadiska hlavného programu, prezentovaných divadiel a divadelných osobností zo zahraničia a zo Slovenska.

Rovnomenné podujatie počas festivalu bude jedinečným stretnutím s autormi budúcej publikácie, príležitosťou nahliadnuť do ich úvah a objavov a možnosťou zoznámiť sa s výsledkami ich aktuálneho výskumu.

Úvodné slovo – Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu, Bratislava) a Darina Kárová (riaditeľka Asociácie / Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra) v dialógu so Soňou Šimkovou (predsedníčkou Asociácie Divadelná Nitra, KDŠ DF VŠMU)

Aktualizovaný program: https://nitrafest.sk/project/presahy-divadelnej-nitry/ 

Foto: Collavino

#theatre #divadelnyustav #divadla #zijemedivadlom #divadelnanitra

A
A
A