Iniciatíva BB 22

V stredu 28. septembra 2022 sa v rámci medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla Bábkarská Bystrica 2022, Divadlo na každý deň, v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí uskutočnila medzinárodná konferencia a diskusia Vzdelávanie divadlom. Konala sa v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Zúčastnilo sa na nej 45 účastníčok a účastníkov z divadelnej obce a škôl, medzi nimi významné lektorky/významní lektori a diskutujúce osobnosti z 5 krajín Európy : Ragnhild Tronstad z Nórska – hlavná poradkyňa pre divadelné umenie, Kulturtanken, Špela Šinigoj zo Slovinska - divadelná lektorka, dramaturgička Slovinského národného divadla, ktorá predstavila projekt Kultúrny bazár, Tintti Karppinen z Fínska – priekopníčka drama education, oceňovaná divadelná lektorka a pedagogička, Jana Nechvátalová z Česka – vedúca divadelného lektorátu, Divadlo DRAK, Hradec Králové, Silvester Lavrík zo Slovenska – dramatik, spisovateľ a riaditeľ ZUŠ Dezidera Kardoša, Bánovce nad Bebravou.

Zahraničné zástupkyne informovali o skúsenostiach so vzdelávaním divadlom v školskom systéme daných krajín. Dôležitou súčasťou stretnutia bola diskusia o stave vzdelávania divadlom na Slovensku a možnostiach spolupráce medzi rezortmi kultúry a školstva na všetkých stupňoch riadenia. Účastníčky a účastníci konferencie sa zhodli na vytvorení divadelného kultúrneho fóra s názvom Iniciatíva BB 22. Jej cieľom je presadiť vzdelávanie divadlom v pripravovanej reforme vzdelávania na Slovensku, osloviť rezorty kultúry a školstva a všetky kompetentné činiteľky a kompetentných činiteľov na najvyššej úrovni a vyzvať ich na aplikáciu princípov Frankfurtskej deklarácie 2019 a Soulskej agendy 2010 do škôl a do kultúry.

Divadlo a umenie akcelerujú kreativitu a formujú inovatívny potenciál človeka, ktorý je rozhodujúci pri presadzovaní humanizmu a demokracie. Tieto hodnoty je nevyhnutné presadzovať práve v krízovom čase.

V prílohe prikladáme text Iniciatívy, jej ciele a signatárky, signatárov Iniciatívy BB 22. Záznam konferencie je na you tube: https://youtu.be/AyKELPkpV_U

Link na Iniciatívu BB22

Ak Vás Iniciatíva BB22 oslovila, jej podporu môžete vyjadriť na mailovej adrese bdnr@bdnr.sk

Stačí napísať svoje meno, alebo názov inštitúcie. Budeme radi/budeme rady.

Ďakujeme

 

A
A
A
.