VYTVORILI SME VEREJNÚ SKUPINU - Divadelný azyl Ukrajina.SK

Divadelny azyl

Divadelný ústav v Bratislave vyjadruje plnú podporu ukrajinským umelkyniam a umelcom, divadelníčkam a divadelníkom v ich hrdinskej snahe chrániť základné ľudské slobody.

Uznávame jedine MIER. Naše hodnoty sú založené na vzájomnom rešpektovaní, spolupráci a pomoci.

Divadelný ústav zakladá na Facebooku verejnú skupinu DIVADELNÝ AZYL. UKRAJINA.SK v snahe vytvoriť STREDISKO INFORMÁCIÍ pre divadelné inštitúcie a jednotlivcov.

Naším cieľom je:

  • zdieľať mapu aktivít slovenských divadiel na pomoc Ukrajine,
  • zhromaždiť dostupné iniciatívy,
  • sprostredkovať informácie o umeleckých príležitostiach a pracovných ponukách v divadlách,
  • začleniť ukrajinských kolegov do slovenskej divadelnej komunity.

▶️ Тeатральлний інститут у Братіславі висловлює повну підтримку українським акторам, акторкам і працівникам тeатру у їх гeроїчних намаганнях охороняти основні свободи людини.

Ми визнаємо тільки МИР. Наші цінності основані на взаємнiй повазі, співпраці та допомозі.

Тeатральний інститут засновує на Facebook громадську групу DIVADELNÝ AZYL. UKRAJINA:SK, щоб створити ОСЕРЕДОК ІНФОРМАЦІЇ для тeатральних інституцій та окрeмих осіб.

Наша мeта:

  • ділитися з картою діяльності словацьких тeатрів для допомоги українським тeатрам,
  • збирати доступні ініциативи,
  • опосередковувати інформацію про акторські можливості та робочі вакансії в тeатрах,
  • залучити українських колeг у словацькі тeатральні колeктиви.

https://www.facebook.com/groups/1711599185846596

A
A
A
.