Czech & Slovak Corner na tanzmesse v Dusseldorfe

Tanzmesse

Na prelome augusta a septembra (31. august až 3. september) sa Divadelný ústav s partnermi Asociácia Bratislava v pohybe, Institut umění – Divadelní ústav a Tanec Praha zúčastnia na veľtrhu internationale tanzmesse nrw 2022 v nemeckom Dusseldorfe. Ide o bienále s dlhou tradíciou, ktoré patrí k najväčším svetovým prezentáciám súčasného tanca na svete. S českými kolegyňami a kolegami vytvoríme, tak ako po minulé roky, spoločný priestor nazvaný Czech & Slovak Corner.

Vizuálne riešenie miesta prezentácie tentoraz vzniká v spolupráci so skúsenými dizajnérmi zo štúdia Zelená lúka. Prezentačné plochy navrhuje štúdio na základe tanečných zápisov Rudolfa von Labana s dôrazom na neurčité hranice medzi Slovenskou a Českou tanečnou scénou. Unifikované priestory, ktoré dáva veľtrh k dispozícii, aby zaručil rovnosť šancí a zabránil plytvaniu materiálov, obsahujú dve plochy. Na našich banneroch bude minimum informácií, dominovať im bude dizajn a snímateľné QR kódy s odkazmi na rôzne projekty.

Divadelný ústav sa na tanzmesse zameria najmä na prezentáciu práce tých osobností, ktoré sú súčasťou najnovšieho výskumného projektu Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts. Okrem toho návštevníkom ponúkne trailery tanečných diel a, samozrejme, aj všetky potrebné informácie o súčasnom tanci na Slovensku.

A
A
A
.