Počas Bielej noci si pripomenieme 30. výročie vzniku Slovenskej republiky optikou divadla

Divadelný ústav a Štúdio 12 sa opäť zapoja do obľúbeného festivalu súčasného umenia Biela noc. Na Jakubovom námestí 12 uvidíte nielen zaujímavú objektovo-svetelnú inštaláciu v interiéri, ale aj projekciu archívnych záznamov divadelných inscenácií priamo na budovu. 

Projekt 30.SK.DIVADLO. môžete zažiť počas všetkých troch dní 29. 9. – 1. 10. 2023 v čase od 19.00 hod. do polnoci

Divadelný ústav a Štúdio 12 sa zapájajú do Bielej noci

Objektovo-svetelná inštalácia 

Vychádza z výstavy Ako sa hľadáme: 30 rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách, ktorú Divadelný ústav pripravil pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky. Výstava nazerá na obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií, objektov z divadelných inscenácií a úryvkov z dobovej tlače.  Štúdio 12 ju počas festivalu súčasného umenia uvedie v doplnenej podobe. Inštalácie slovenských scénických výtvarníčok a výtvarníkov budú v duchu Bielej noci odeté do jedinečného a na mieru vytvoreného svetelného dizajnu. Návštevníčky a návštevníci sa tak stanú nielen prvými divákmi a aktívnymi účastníkmi nového, dosiaľ neuvedeného performatívneho diela, ale budú mať zároveň jedinečnú možnosť preskúmať vývoj hľadania a uvedomovania si národnej identity cez optiku divadla a divadelných tvorcov. 

Autorský tím pôvodnej výstavy: Zuzana Nemcová Gulíková, Marek Godovič, Lenka Dzadíková
Výtvarné objekty: Jozef Ciller, Alexandra Grusková, Eva Kudláčová Rácová, Marija Havran, Katarína Holková, Michal Lošonský, Juraj Poliak, Ondrej Zachar
Svetelný dizajn: Jakub Branický

Projekcia obrazových záznamov na budovu

Na budove Divadelného ústavu uvidíte projekciu obrazových záznamov zo slovenských inscenácií, ktoré vznikli po roku 1993. Poukážeme v nej na prívetivú i tú odvrátenú stranu Slovenska ako dynamického priestoru v strednej Európe. Koláž vyzdvihne fenomény slovenskej spoločnosti: od legiend cez historické postavy až po témy, ktorými krajina počas svojej tridsaťročnej existencie žila.

Kurátor projektu: Marek Godovič
Koncept: Matej Trnovec
Strih: Vladimír Horník

Partnerom projektu je spoločnosť Optoma, dodávateľ vizuálnej techniky. Vstup do interiéru bude možný len s BN pasom.

 

 

A
A
A
.