23. ročník súťaže DRÁMA 2022

Do 23. ročníka súťaže DRÁMA 2022 sa prihlásilo 46 dramatických textov, z toho 26 textov v slovenskom a 20 textov v českom jazyku 

Možnosť zapojiť sa do súťaže DRÁMA 2022 o najlepší dramatický text v slovenskom a českom jazyku bola ukončená 31. januára 2023. Ktorý text zvíťazí tento rok, sa jeho autorka alebo autor dozvie v máji na Festivale Nová dráma/New Drama. 

Súťaž tradične vyhlasuje Divadelný ústav a stálu podporu pôvodnej dramatickej tvorby poskytnú aj tento rok spoluorganizátori súťaže: Činohra Slovenského národného divadla, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Štátneho divadla Košice, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín. „Súťaž DRÁMA má svoju dlhoročnú tradíciu a čoraz viac si uvedomujeme, že podpora pôvodnej tvorby je niečo, čo sa nám v priebehu ďalších rokov viacnásobne vráti. Jednak je to významná správa o stave kultúry v našej krajine, o rezonujúcich témach a zároveň je to signál pre autorky a autorov, že spoluvytvárajú príbeh našej krajiny a umenia. Verím, že aj z tohto ročníka vzíde množstvo kvalitných dramatických textov, po ktorých siahnu naše divadlá. Ako príklad uvediem tohtoročný festival Nová dráma/New Drama 2023, kde sa do súťažnej sekcie dostala inscenácia Otočte kone! Smrť Jozefa Chovanca (MEDZISCÉNA), ktorá získala druhé miesto v súťaži DRÁMA 2020, ako aj Cenu Štátneho divadla Košice,“ uvádza riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. 

Finalistky a finalisti dostanú lákavé ceny od organizátorov a partnerov súťaže, víťazný text bude odmenený sumou 1000 eur a  diela budú publikované v zborníku DRÁMA. Špeciálne ceny udelia všetci organizátori a partneri súťaže v podobe uvedenia vybraného textu v ľubovoľnej forme v priestoroch Štúdia 12, Slovenského národného divadla, Divadla Jána Palárika v Trnave, Činohry Štátneho divadla Košice, Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, naštudovania textu v ľubovoľnej forme a jeho uvedenia v Rádiu Devín.

Porota súťaže DRÁMA 2022 je už známa.

Už druhý rok bude členkou poroty česká dramaturgička Marta Ljubková a chýbať nebudú dlhoroční osvedčení porotcovia v zložení: lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla Mário Drgoňa, Lucia Mihálová, poverená riadením umeleckého úseku Divadla Jána Palárika v Trnave, lektor dramaturgie Štátneho divadla Košice Lukáš Kopas, lektorka dramaturgie Divadla Jozefa Gregora Tajovského Barbora Cannerová a riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

A
A
A
.