23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň

báb. bystrica

V znamení európskeho bábkového divadla a kreatívneho vzdelávania!

Bábkarská Bystrica, medzinárodný festival súčasného bábkového divadla sa začne o päť dní v Banskej Bystrici. Koná sa po štyroch rokoch, v dňoch od 26. 9 do 2. 10. 2022.  (22. ročník v r. 2020 sa nekonal z dôvodu pandémie.)

Bábkarská Bystrica Divadlo na každý deň sa koná od pondelka do nedele pre všetkých vekové kategórie a divákov/diváčky v banskobystrických divadlách, v Bábkovom divadle na Rázcestí, v Divadle Štúdio tanca a tiež v bystrických školách. V základnej škole Slobodného slovenského vysielača, v Základnej škole na Ďumbierskej 17, na Gymnáziu Andreja Sládkoviča a na Akadémii umení. K zaujímavým miestam prehliadky patria Urban spot a Námestie SNP.

V týchto priestoroch sa odohrá 30 predstavení, 24 nových titulov pre deti, mladých ľudí a dospelých vytvorených divadelnými súbormi z 9 krajín Európy:  z Česka, z Francúzska, z Poľska, z Nemecka, z Nórska, zo Slovinska, zo Švajčiarska, z Ukrajiny a zo Slovenska. Na základe hlavnej témy –prienik kreatívneho vzdelávania do života kultúry a škôl – je prehliadka rozdelená do troch línií:

 • Festival pracujúci sa odohráva na školách od pondelka do piatku a každý deň je venovaný vždy inej vekovej kategórii.
 • Festival exkluzívny ponúka od pondelka do soboty výnimočné inscenácie pre dospelých.
  Festival rozmanitý je víkendová línia. Od soboty do nedele prináša rôznorodé bábkové produkcie pre celú rodinu.

Počas festivalu sa na školách realizujú tri tvorivé pracovné stretnutia divadelných lektoriek z Česka a zo Slovenska. Cieľom stretnutí je zoznámiť sa s divadelnými metodikami a postupmi, ktoré tvorivo obohatia vyučovanie a podporujú kreativitu.

V stredu 28. septembra 2022 sa v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí uskutoční medzinárodná panelová diskusia Vzdelávanie divadlom. Bude sa konať pod gesciou Divadelného ústavu v Bratislave. Zúčastňujú sa na nej významní lektori/významné lektorky a diskutujúci hostia/ diskutujúce hostky z 5 krajín Európy : Ragnhild Tronstad z Nórska – hlavná poradkyňa pre divadelné umenie, Kulturtanken, Špela Šinigoj zo Slovinska - divadelná lektorka, dramaturgička Slovinského národného divadla, ktorá predstaví projekt Kultúrny bazár, Tintti Karppinen z Fínska – priekopníčka drama education, oceňovaná divadelná lektorka a pedagogička, Jana Nechvátalová z Česka – vedúca divadelného lektorátu, Divadlo DRAK, Hradec Králové, Silvester Lavrík zo Slovenska – dramatik, spisovateľ a riaditeľ ZUŠ Dezidera Kardoša. Zástupcovia prvých troch krajín by mali priblížiť dobré príklady a skúsenosti so vzdelávaním v školskom systéme daných krajín a zástupcovia Česka a Slovenska súčasný stav s neformálnym vzdelávaním a možnosťami spolupráce medzi školami a divadlami v našich krajinách. Dôležitou súčasťou stretnutia je diskusia.

Naším cieľom je otvoriť témy kultúrnej a estetickej gramotnosti a umožniť, podľa príkladu iných krajín Európy, aby všetky deti mali možnosť navštevovať divadlo a divadelné predstavenie a dostali vedome spracované šance na rozvoj kultúrnej a divadelnej gramotnosti.

Prečo prísť na festival súčasného bábkového divadla v Banskej Bystrici:

 • Môžete zažiť na jednom mieste v jednom čase renomované bábkové súbory zo zahraničia a zo Slovenska.
 • Máte šancu vybrať si z ponuky výnimočných divadiel pre všetky kategórie, od batoliat po dospelých. Z ponuky predstavení s bábkami, s objektami, s maskami, s fyzickým divadlom, videomappingom, znakovou rečou atď.
 • Po prvýkrát sa na festivale a na Slovensku predstavia stálice európskeho zahraničného divadla. Cirka Theater z Nórska s výnimočnou show Garáž, Ľubľanské bábkové divadlo s inscenáciou Niekde inde, ovenčenou cenami na bábkarských festivaloch. Výnimočné francúzske zoskupenie Traffic music s one man show pre deti Poďme, Kiki. Inscenácia získala najvyššie francúzske ocenenie za tvorbu pre deti a mladých ľudí Moliére. Prvýkrát sa predstaví ukrajinská produkcia so zmyslovo interaktívnym predstavením Kto je v parku?, a tiež švajčiarska škola bábkového, pohybového, fyzického divadla Academia Teatro Dimitri s inscenáciou Sini. Mimoriadnou atrakciou sú obrie bábky Kliniky lalek z poľskej Vroclavy v predstavení Cirkus Tarabumba. 
 • V Štátnej vedeckej knižnici je až do 21. októbra otvorená festivalová výstava Divadelné storočie –stopy a postoje realizovaná v spolupráci so SNM – Múzeom bábkarských kultúr a hračiek, s Divadelným ústavom v Bratislave a so ŠVK v Banskej Bystrici.
 • Počas festivalu sa budú konať tvorivé pracovné stretnutia s divadelnými lektorkami z Česka, Slovenska pre pedagógov/pedagogičky a iných záujemcov/iné záujemkyne, na ktorých sa budú prezentovať divadelné techniky a metodiky aplikovateľné vo vyučovaní a upozorňujúce na potenciál divadla pri rozvoji emocionality a kritického myslenia.
 • Je to šanca stretnúť sa s osobnosťami bábkarskej Európy a diskutovať o ich tvorbe po predstavení. Diskusie vedú profesionálni divadelníci/profesionálne divadelníčky.
 • Príležitosť objaviť témy kreatívneho vzdelávania.
 • www.babkarskabystrica.sk

Festival Bábkarská Bystrica je jedným z 26 európskych laureátov ocenenia EFFE z roku 2017. Toto ocenenie kvality udeľuje európska festivalová komisia. Súťaže sa zúčastňujú tisícky festivalov bez rozdielu žánru z celej Európy. Toto mimoriadne európske ocenenie Bábkarská Bystrica získala  vďaka koncepcii Bábkarskej Bystrice TOUR. Festival pokračuje v daných zámeroch cestovaním za divákmi/diváčkami do škôl.

 

Festival Bábkarská Bystrica sa koná pod záštitou predsedu BBSK, Ing. Jána Luntera.
Festival Bábkarská Bystrica 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Festival je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
V rámci projektu Teatrálie finančne podporené Mestom Banská Bystrica.
Hlavným organizátorom prehliadky je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.
Hlavný spolupracovníkom festivalu je Divadelný ústav v Bratislave.
Hlavným mediálnym partnerom festivalu je RTVS.
Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

---

V prípade ďalších doplňujúcich otázok je vám k dispozícii:

Ing. Jana Dugasová
PR Divadelného ústavu
Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
Tel. +421 2 2048 7106, Mobil: +421 918 838 761
E-mail: jana.dugasova@theatre.sk

Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48/ 412 55 13
mobil: +421 907 807 999
e-mail: bdnr@bdnr.sk
web:
www.bdnr.sk;

 

A
A
A
.