Pilotný ročník Open call Avignon OFF 2022 už pozná kandidátov.

Vyhlasovateľ Open Call Avignon OFF 2022 Divadelný ústav v spolupráci s Fondom na podporu umenia a Veľvyslanectvom SR vo Francúzsku vybral z celkového počtu 47 prihlásených inscenácií 9, ktoré sa budú uchádzať o hosťovanie na divadelnom festivale Avignon OFF vo Francúzsku. Ten sa uskutoční v  júli 2022.

Odborná komisia, zostavená Divadelným ústavom, sa zhodla na výbere inscenácií:

  • GAFFA Apendix
  • Divadlo Štúdio tanca Besi
  • Jedným dychom Krehkosť
  • RESERVA o. z. Niveau stable
  • Ferienčíková, Júdová, Timpau Everywhen
  • Tanečno  o. z. Passing/Station
  • Yuri Korec and Co. Sapiens territory
  • ODIVO Stopy v pamäti
  • Debris Company WOW!

Všetky inscenácie spĺňajú podľa odbornej komisie umelecké a technické kritériá stanovené výzvou. Vybrané inscenácie budú  v spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Francúzsku prezentované vybraným avignonským umeleckým radám, ktoré spoluvytvárajú program festivalu Avignon OFF 2022.

Predložené umelecké projekty posudzovala odborná komisia v zložení: prof. Soňa Šimková, CSc., teatrologička; doc. PhDr. Elena Flašková, prekladateľka; Mgr. art. Martina Mašlárová, ArtD. teatrologička a šéfredaktorka časopisu kød; Norma Klein, referentka FPU za divadlo a tanec; doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu; Dušan Hégli, umelecký riaditeľ divadla Ifjú Szivek a dvaja konzultanti pre tanečné produkcie: bc. Monika Čertezni, teatrologička, MgA. Marek Godovič, PhD., teatrológ.

O ďalšom postupe budeme informovať vybraných kandidátov prostredníctvom emailu.

A
A
A
.