Noc divadiel 2021 Cesta dlhých dní do Noci divadiel

Noc divadiel 2021

 

Noc divadiel 2021 Cesta dlhých dní do Noci divadiel

11. november 2021 | 11.00 hod. | Ministerstvo kultúry SR | Nám. SNP 33 | 813 31 Bratislava

|Bratislava, 11. november 2021 | – 12. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu Noc divadiel 2021 sa uskutoční v sobotu 20. novembra 2021. V prvom ročníku sa zapojilo 26 divadiel v 7 mestách s heslom „Dnes večer nezhasíname“. Do 12. ročníka sa zapojí 57 divadiel v 24 mestách s mottom „Cesta dlhých dní do Noci divadiel“.

 

Banská Bystrica – Banská Štiavnica – Bratislava – Hriňová – Kladzany – Kostolište – Košice – Malacky – Martin – Nitra – Považská Bystrica – Prešov – Prievidza – Púchov – Ružomberok – Senec – Soblahov – Spišská Nová Ves – Topoľčany – Trnava – Výčapy-Opatovce – Zohor – Zvolen – Žilina

Po Noci múzeí a galérií, Noci výskumníkov či Noci literatúry sú tu aj divadlá, ktoré sa spojili a ponúkajú netradičný nočný program zo svojho repertoára aj zákulisia. Tretiu novembrovú sobotu (20. novembra) odštartuje v 24 mestách a 57 divadlách na celom Slovensku 12. ročník Noci divadiel pod mottom Cesta dlhých dní do Noci divadiel.

Noc divadiel je podujatie, ktoré charakterizujú otvorenosť (ako potreba zo strany divadiel), interakcia (ako prvok hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (ako schopnosť vytvárať siete medzi verejnosťou, divadlami, inštitúciami a mestami). Iniciátorom projektu Noc divadiel je chorvátska Noć kazališta. Stovky európskych divadiel sa počas jednej noci spoja a ponúknu divákom netradičné divadelné zážitky v netradičnom časovom rozpätí.

„O 19.00 hod. sa pomyselne spoja všetky naše divadlá, aby spoločným potleskom odštartovali Noc divadiel, podujatie, ktoré nás spája a prináša do nášho každodenného života nevšedné zážitky,“ hovorí Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

Zapojené divadlá lákajú divákov na voľné či špeciálne vstupné, ale hlavne na netradičné (divadelné) zážitky. Počas Noci divadiel si užijete divadlo vo všetkých jeho formách a podobách.

Vybrať si môžete z:

 • rozprávok, nočného sprievodu, môžete si zahrať spoločenskú hru, nahliadnuť do zákulisia prípravy hry či muzikálového predstavenia, pozrieť si divadlo vo virtuálnej realite, diskutovať.

Ponúkame vám záznam 🎥z tlačovej konferencie Divadelného ústavu a Ministerstva kultúry SR k podujatiu Noc divadiel 2021 Cesta dlhých dní do Noci divadiel, s účasťou ministerky kultúry SR Natálie Milanovej, riaditeľky Divadelného ústavu 🎭Vladislavy Fekete, zapojených divadiel a médií.

Záznam zoom Noc divadiel 

Zoznam zúčastnených divadiel:

Banská Bystrica

 • Bábkové divadlo na Rázcestí

        www.bdnr.sk

 • Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici

www.divadlo.aku.sk

 • DIVADLO POD BALKÓNOM

       www.divadlopodbalkonom.sk

 • Divadlo Štúdio tanca

www.studiotanca.sk

 • Štátna opera

www.stateopera.sk

Banská Štiavnica

 • Divadlo Concordia

www.concordia.sk

Bratislava

 • Biele divadlo

www.bieledivadlo.sk 

 • Bratislavské bábkové divadlo

www.babkovedivadlo.sk; https://www.facebook.com/bratislavskebabkovedivadlo

 • Cirkevné konzervatórium v Bratislave – Divadelné štúdio 113

www.ckba.sk

 • Činohra Slovenského národného divadla

www.snd.sk

 • Divadlo Astorka Korzo´90

www.astorka.sk

 • Divadelný súbor GONG

www.studiogong.sk

 • Divadlo Lab

www.divadlolab.sk

 • Divadlo Nová scéna

www.novascena.sk

 • Divadlo P. O. Hviezdoslava

www.dpoh.sk

 • everydayACTOR

www.everydayactor.eu

 • Konzervatórium

www.konzervatorium.sk

 • Muzikálové divadlo ALKANA

www.alkana.sk

 • Radošinské naivné divadlo

www.rnd.sk

 • Red Cat Cabaret

www.redcatcabaret.com

 • Slovenské centrum AICT

www.aict.sk

 • Slovenský ľudový umelecký kolektív

www.sluk.sk

 • Štúdio 12

www.studio12.sk

 • Teatro Colorato

www.colorato.sk

 • Ticho a spol.

www.tichoaspol.sk

Hriňová

 • Hriňovské divadlo

www.hrinovskedivadlo.sk

Kladzany

 • Divadlo KĽUD Kladzany

www.klud.cc 

Kostolište

Košice

 • Ateliér Bez StropU v spolupráci s Konzervatóriom Jozefa Adamoviča a TABAČKA KULTURFABRIK

www.atelierbezstropu.com

 • Bábkové divadlo v Košiciach

www.bdke.sk

 • Divadlo Actor Košice

www.divadloactorke.wixsite.com/divadlo

 • Divadlo Na Peróne

www.naperone.sk

 • Konzervatórium

www.konke.sk

 • Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach v spolupráci s Divadlom Thália Szinház 

www.konja.eu

 • Štátne divadlo Košice

www.sdke.sk

Malacky

 • Divadlo na hambálku

www.divadlonahambalku.sk

Martin

 • Slovenské komorné divadlo Martin

www.skdmartin.sk

Nitra

 • Asociácia/Medzinárodný festival Divadelná Nitra

www.nitrafest.sk, www.bodk7.sk

 • Divadlo Andreja Bagara v Nitre

www.dab.sk

 • Nové divadlo

Dom Matice slovenskej v Nitre

www.novedivadlo.sk

 • Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

www.sdn.sk

 • Tralaškola

www.tralaskola.sk

Považská Bystrica

 • Kultúrne centrum Cooltajner

www.cooltajner.sk

Prešov

 • Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove

www.divadload.sk

 • Divadlo Jonáša Záborského

www.djz.sk

Prievidza

 • Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z. Prievidza

www.facebook.com/DivadloPrievidza

Púchov

 • Púchovská kultúra s. r. o.

www.kultura.puchov.sk

Ružomberok

 • RosArt / divadelné štúdio

www.oz-rosart.sk

Senec

 • Mestské kultúrne stredisko v Senci

www.msks-senec.sk

Soblahov

Spišská Nová Ves

 • Spišské divadlo

www.spisskedivadlo.sk

Topoľčany

 • Súkromné konzervatórium D. Kardoša

www.skdk.sk; www.studioskdk.sk

Trnava

 • Divadlo Jána Palárika v Trnave

www.djp.sk

Výčapy-Opatovce

 • Ochotnícke divadlo Výčapy – Opatovce, Div-Och

https://www.facebook.com/ochotnickedivadlodivoch

Zohor

 • DS ŠÁCHOR

www.divadlosachor.sk

Zvolen

 • Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

www.djgt.sk 

Žilina

 • Bábkové divadlo Žilina

www.bdz.sk

 

Koordinátor Noci divadiel na Slovensku

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

Autor vizuálu: Matúš Hnát

Kompletný program na: www.nocdivadiel.sk
Facebook: http://www.facebook.com/Noc.divadiel

 

V prípade ďalších doplňujúcich otázok je vám k dispozícii:

Ing. Jana Dugasová

PR Divadelného ústavu

Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava

Tel. +421 2 2048 7106

Mobil: +421 918 838 761

E-mail: jana.dugasova@theatre.sk

A
A
A