Knižné dary Divadelného ústavu pre MEDZIRIADKY 2022 – 13. ročník letnej literárnej školy

knižné dary

Divadelný ústav sa aj tento rok zapája do projektu MEDZIRIADKY. Môžeme tak opätovne podporiť nadšencov literatúry, mladých autorov, vysokoškolských študentov a pracovníkov v oblasti kultúry, ktorí sa aktívne podieľajú na slovenskom literárnom živote a pripravili neformálne vzdelávame v oblasti literatúry a tvorivého písania. MEDZIRIADKY 2022, letná škola, vedená profesionálnymi lektormi, pedagógmi, spisovateľmi a dramatikmi,  poskytuje pomoc mladým autorom a okrem kvalitnej spätnej väzby ponúka aj inšpiráciu do ďalšej tvorby. Spisovateľ musí byť v prvom rade čitateľom. Je nám potešením podieľať sa na výchove a príprave budúcich dramatikov.

 

Darujeme tieto knihy:

Enquist: Hry
Novarina: Hry
Mayenburg: Hry
Marber: Hry
Villqist: Hry
Antológia súčasnej francúzskej drámy a jej analýz
Dráma nie je súťaž
Natalia Vorožbyt: Saša, vynes smeti

A
A
A
.