Navždy nás opustil tanečník, umelecký vedúci, choreograf, režisér Juraj Kubánka

1954 Ťapák,Kubánka
Martin Ťapák, Juraj Kubánka (1954), foto: SĽUK*31. 10. 1928 (Tri dvory, dnes Turie) 

† 19. 7. 2021 

19. júla 2021 v skorých ranných hodinách skonal tanečník, umelecký vedúci, scenárista, dramaturg, choreograf, režisér, najvýznamnejšia osobnosť v histórii Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Juraj Kubánka.

Juraj Kubánka sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o smerovanie vývoja a postavenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v slovenskej kultúre. Jeho tvorba zahŕňa približne 250 tanečných diel, ktoré sú charakteristické jedinečnou priestorovou kresbou, bohatosťou tanečných motívov, so širokým spektrom miery štylizácie folklórneho tanca a špecifickou javiskovou atmosférou. Diela charakterizuje prepojenie súdobej slovenskej kultúry a folklórnych tradícií.

Pôvodná tvorba SĽUK-u sa vďaka osobnosti Juraja Kubánku natrvalo zaraďuje nielen do slovenského, ale aj do európskeho kultúrneho dedičstva a hudobný a tanečný prejav tohto telesa nesporne patrí medzi najbohatšie a najrozmanitejšie vo svete.
 

https://www.facebook.com/sluk.sk/posts/6364326793581228

https://www.youtube.com/watch?v=cfnZUiw6WEk
 

1954, Kubánka
Juraj Kubánka (1954), foto: SĽUK

 

2003 Kubánka
Juraj Kubánka (2003), foto: SĽUK

 

A
A
A