Špeciálna knižnica Divadelného ústavu

Špeciálna knižnica Divadelného ústavu v čase pandémie koronavírusu a núdzového stavu v termíne od 10. 2. 2021 až do odvolania funguje zmysle § 1 ods h Vyhlášky č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa len ako výdajňa vopred objednaných zapožičaných publikácií.

Vaše výpožičky si môžete prísť vyzdvihnúť v nasledovných dňoch a časoch za dodržania uvedených podmienok:

PONDELOK: 10.00 - 17.00 hod. 
UTOROK: ---
STREDA: 10.00 - 17.00 hod. 
ŠTVRTOK: ---
PIATOK: ---

Návšteva špeciálnej knižnice je podmienená vopred dohodnutým termínom (dátum a presný čas) prostredníctvom e-mailovej adresy: viera.sadlonova@theatre.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 20487 301.

Pred návštevou knižnice v dohodnutom termíne a čase je návštevník špeciálnej knižnice povinný v predstihu doručiť požiadavku na knižné tituly vybrané cez online KIS Divadelného ústavu ON-LINE katalóg - Zadanie otázky - Divadelný ústav Bratislava - katalóg Clavius (theatre.sk), výber kníh priamo v knižnici v tejto fáze COVID automatu nie je možný.

Pri príchode do budovy je návštevník povinný v zmysle vyhlásenia MK SR Knižnice ostávajú otvorené aj po spustení covid automatu » Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.sk) preukázať sa na vrátnici v zmysle Uznesenia vlády SR č. 77 zo dňa 5. 2. 2021 negatívnym antigénovým testom – nie starším ako 7 dní - na COVID-19 alebo iným povoleným dokladom a počkať na súhlas s obsluhou od pracovníčok knižnice.

Prístup k výdajnému okienku Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu je možný len za dôkladného dodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení. 

Ďakujeme za pochopenie.       


Venujte prosím pozornosť a dôsledne si prečítajte Hygienické opatrenia pri obmedzenej prevádzke Knižnice Divadelného ústavu:

  1. Návšteva Knižnice Divadelného ústavu je možná len na základe dopredu dohovoreného dňa, presného času návštevy Knižnice a dopredu doručeného zoznamu knižničných dokumentov, pričom maximálny počet kníh na jednu výpožičku je 5.
  2. Pred príchodom do Knižnice je každý návštevník povinný vyplniť dotazník, resp. čestné vyhlásenie návštevníka o svojom zdravotnom stave, ktoré je k dispozícii TU. alebo priamo v Knižnici.
  3. Každý návštevník je povinný si pri vstupe do priestorov Divadelného ústavu vydezinfikovať ruky.
  4. Každý návštevník je povinný nosiť a mať na sebe po celú dobu zotrvávania v budove ochranné rúško. Ak osoba nedisponuje vlastným ochranným rúškom, je povinná si ochranné rúško zakúpiť na sekretariáte Divadelného ústavu.
  5. Každý návštevník je pred poskytnutím knižničných služieb povinný podrobiť sa meraniu teploty, ktoré vykonáva zamestnankyňa knižnice.
  6. V prípade použitia jednorazových ochranných prostriedkov, ich návštevník odhodí do zbernej nádoby  určenej na tieto účely a označenej „Odpad - ochranné pomôcky“, ktorá bude umiestnená pred Knižnicou.

Pre výpožičku a vrátenie kníh je nutné dodržať nasledovný postup:

  1. Pri návšteve knižnice z dôvodu vypožičania i vrátenia dokumentov je nutné vyplniť Dotazník návštevníka pred vstupom do knižnice.
  2. Pred návštevou knižnice z dôvodu vypožičania i vrátenia dokumentov je nevyhnutné dohodnúť si presný termín návštevy, a to cez e-mailovú adresu kniznica@theatre.sk alebo na tel. č. 02/204 87 301
  3. Pre vypožičanie dokumentov je nutné zaslať presný zoznam dokumentov aj so signatúrami dokumentov, ktoré nájdete v našom on-line katalógu http://lib.theatre.sk/katalog/l.dll?htm~baze.htm. Prosíme vypísať všetky dostupné signatúry a následne zoznam zaslať na e-mailovú adresu kniznica@theatre.sk alebo zavolať na tel. č. 02/204 87 301. Maximálny počet objednaných dokumentov je 5 kusov.

Knižnica Divadelného ústavu je najväčšia špeciálna knižnica zameraná na oblasť divadla na Slovensku. Disponuje viac ako 47 000 knižničnými jednotkami. Poskytuje knižnično-informačné a medziknižničné výpožičné služby viac ako 4 000 čitateľom ročne, a to nielen z radov odbornej, ale aj širokej verejnosti.

Fond knižnice tvorí teatrologická a umenovedná literatúra, divadelné hry, vrátane inscenačných textov (bez osobných poznámok), zborníky, periodiká, záverečné akademické práce a výberovo tiež zahraničná literatúra o divadle a umení. Vzácnou súčasťou knižničného fondu sú knihy, v niektorých prípadoch ucelené knižnice, získané od významných osobností slovenského divadla – Jána Borodáča, Karola L. Zachara, Jána Jamnického, Jána Jaborníka, Martina Slivku, Martina Porubjaka a ďalších. Najstaršími knihami sú Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur, Musik, Mode und geselliges Leben (v nemeckom jazyku) z roku 1836 a hra Jozefa Podhradského Holuby a Šulek (v slovenskom jazyku) z roku 1850. Najväčšia kniha má rozmer 53 × 34 cm a najmenšia 5 × 5 cm.

Čitatelia majú k dispozícii online katalóg, nachádzajúci sa na stránke Divadelného ústavu.

On-line katalóg Clavius je prístupný na adrese http://lib.theatre.sk/katalog/

 

Otváracie hodiny

Pondelok: 10.00 - 17.00 hod.

Utorok: nestránkový deň

Streda: 10.00 - 17.00 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: nestránkový deň

Kontakt a objednávky

Tel. č.: 02/20487 301

E-mail: kniznica@theatre.sk
viera.sadlonova@theatre.sk
veronika.palkova@theatre.sk

 

Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A