Bádateľňa a študovňa

Vážení návštevníci Bádateľne,

dovoľujeme si vás upozorniť, že v súčasnom období prebieha v Zbierke inscenácií digitalizácia zbierkových predmetov a dokumentov. Týka sa všetkých typov dokumentov – fotografií, bulletinov i článkov. Z tohto dôvodu dochádza k obmedzeniu bádateľských možností. Na tomto mieste vás budeme pravidelne informovať o nedostupnosti a plánovanej nedostupnosti vybraných dokumentov. Ďakujeme za porozumenie.

V súčasnosti nedostupné dokumenty:

  • články z inscenačných obálok z rokov 1920 – 1929 a 1949 – 1956
  • fotografie z inscenačných obálok z rokov 1939 -1948
  • fotografie z inscenačných obálok autorov, ktorých priezviská spadajú pod písmená E – J z rokov 1949 -1956 (predpokladaný návrat a sprístupnenie fotografických náhľadov - jún 2019)
  • plánovaná nedostupnosť inscenačných fotografií autorov, ktorých priezviská spadajú pod písmená A – D z rokov 1956 -1970 je od mája 2019 (predpokladaný návrat a sprístupnenie fotografických náhľadov – november 2019)
  • bulletiny sú nedostupné len vo výnimočných prípadoch

 

 

Vážené bádateľky a bádatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že bádateľňa Divadelného ústavu nebude v letných mesiacoch pre verejnosť dostupná, a to z dôvodov plnenia úloh spojených s prebiehajúcim procesom digitalizácie zbierkových predmetov a Rokom slovenského divadla.

Bádateľňa Divadelného ústavu bude zavretá od 1.7. 2019 do 31.8. 2019.

Ďakujeme za pochopenie

Otváracie hodiny

Pondelok: 9.00 – 12.30

Utorok: 9.00 – 16.00

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: 9.00 – 16.00 

Piatok: 9.00 – 12.00

Kontakt a objednávky

Bádateľňa:
02/20487 350

Knižničné fondy: 
kniznica@theatre.sk, 02/20487 301

Zbierky galerijnej a múzejnej hodnoty: 
miroslav.daubrava@theatre.sk, 02/20487 302
adam.krizan@theatre.sk, 02/20487 303

Špecializovaný archív DÚ (archívne fondy a zbierky): 
katarina.svabikova@theatre.sk, 02/20487 310
beata.pinterova@theatre.sk, 02/20487 312

Dokumentačné fondy: 
zuzana.nemcova@theatre.sk, 02/20487 306
alzbeta.vakulova@theatre.sk, 02/20487 305
katarina.vozarova@theatre.sk, 02/20487 304

Audiovizuálne fondy: 
marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 314

Zbierka digitálnych dokumentov: 
barbora.gvozdjakova@theatre.sk, 02/20487 308

Materiály z Verejného špecializovaného archívu, Múzea DÚ a Zbierky audiovizuálnych záznamov sú k nahliadnutiu iba na základe osobného dohovoru.
Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A