Jarná atmosféra v meste nadobudne nový rozmer vďaka projektu Divadelné prechádzky!

divadelne prechadzky

Nový výskumný projekt Divadelného ústavu upriamuje pohľad na desať slovenských miest cez optiku divadla.

Pri príležitosti Svetového dňa divadla, ktorý každoročne pripadá na 27. marca, Divadelný ústav sprístupňuje online výskumný projekt s názvom Divadelné prechádzky. Vďaka nemu sa návštevníci a obyvatelia desiatich slovenských miest budú môcť dozvedieť viac o ich divadelnej histórii.

Slovenské divadlo má za sebou bohatú históriu. V roku 2020 sme si pripomenuli 190 rokov od prvého ochotníckeho predstavenia na našom území a rovnako aj 100 rokov od vzniku Slovenského národného divadla. Práve na históriu a osobnosti slovenského ochotníckeho a profesionálneho divadla pútavou formou nazerajú Divadelné prechádzky.

Nový projekt Divadelného ústavu je virtuálnou online prechádzkou po desiatich historicky významných slovenských mestách, v ktorých v minulosti prebiehal rušný divadelný život. Návštevníci a návštevníčky miest sa budú môcť pozrieť na divadelnú históriu Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Liptovského Mikuláša, Martina, Nitry, Prešova, Sobotišťa, Trnavy a Zvolena. „Určite sa mnohým ľuďom stalo, že keď prišli do nejakého mesta, mali chuť navštíviť miesta, ktoré nenájdu v bežných bedekroch a nachádzajú sa mimo hlavných turistických tepien. Náš nový projekt, Divadelné prechádzky, ponúka taký zážitok, ktorý záujemcov o divadelnú kultúru dostane o krok bližšie k slovenskému divadlu a jeho osobnostiam. Okrem toho, že priblíži históriu mesta obyvateľom, bude v budúcnosti zároveň užitočnou pomôckou pre návštevníkov z iných miest,“ vysvetľuje Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

Projekt nie je len o lokalitách, ale aj o významných osobnostiach

Virtuálne prechádzky jednotlivými mestami sa skladajú z niekoľkých tematických okruhov:
- divadlá – budovy a inštitúcie;
-
divadelné školstvo – budovy a inštitúcie;
kaviarne a pohostinstvá;
-
pamätné budovy – rodné domy a bydliská;
významné miesta – ulice a námestia;
-
umelecké pamiatky – plastiky, reliéfy, busty, pamätné tabule;
významné osobnosti mesta – umelci a kultúrni dejatelia.

„Vďaka tomuto projektu získajú záujemcovia prehľad z histórie, ale aj súčasnosti slovenského divadla. Tematické trasy, ktoré sa pred nimi otvárajú, sú nekonvenčné a atraktívne. Vďaka nim spoznajú kultúrnu históriu desiatich slovenských miest, ktoré sú s divadlom bytostne prepojené a v ktorých pulzoval a stále pulzuje rušný divadelný život,“ dopĺňa Vladislava Fekete.

Návštevníci miest sa tiež môžu zoznámiť s lokalitami, ktoré boli späté s osobnosťami divadelnej histórie, ako boli napríklad Jozef Kroner a Július Satinský (Bratislava), Jonáš Záborský (Prešov), Janko Borodáč (Košice) alebo Gašpar Fejérpataky-Belopotocký (Liptovský Mikuláš).

Na prechádzke doma aj naživo

Jednotlivé zastávky v spomínaných tematických trasách na seba vzdialenostne nadväzujú, pričom vytvárajú okruh – vďaka tomu počas prechádzky bádateľ nezablúdi a bude vedieť dopredu odhadnúť, koľko času si má na svoju prechádzku vyhradiť. Mestá možno spoznávať virtuálne – vďaka 360° panoramatickému pohľadu na ulice s pridanou možnosťou prezerať si časti vybraných miest a ich okolitých oblastí – alebo naživo, priamo v uliciach mesta – prostredníctvom responzívneho rozhrania webovej stránky na mobilnom telefóne.

Sprievodné texty pripravili odborníci na slovenské divadlo a aj vďaka nim sa používatelia jednoduchým spôsobom dozvedia nielen hutné informácie o najvýznamnejších slovenských divadelných centrách, ale aj doposiaľ menej známe zaujímavosti o daných miestach, spojené s umeleckým životom a konkrétnou osobnosťou slovenského divadla.


Projekt Divadelné prechádzky pripravilo Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu v spolupráci s externými pracovníčkami a pracovníkmi, ktorí prenikli do divadelného zákulisia vlastných miest.


Viac sa dozviete na webovej stránke projektu Divadelné prechádzky.

A
A
A