Výnimočná publikácia Dejiny slovenského divadla II. (1948 - 2000) v predaji!

dejiny slovenskeho divadla iiPod vedením Vladimíra Štefka vydal Divadelný ústav druhý zväzok Dejín slovenského divadla. Pod knihu sa podpísala plejáda najvýznamnejších slovenských teatrológov ako autorov a ako odborných recenzentov. Rozsah 736 tlačených strán prvého zväzku a 1 200 tlačených strán druhého zväzku napovedá, že ide o monumentálne knižné dielo obsahom aj rozsahom.

 

Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu. Prvý zväzok, Dejiny slovenského divadla I., poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach. Druhý zväzok, Dejiny slovenského divadla II., nadväzuje na prvý divadelnými udalosťami prelomového roku 1948 a pokračuje do roku 2000.

Dejiny slovenského divadla I. a II. majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva však nebolo možné vtesnať všetky udalosti, osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, všetky premiéry, festivaly. Ide preto o výber toho najpodstatnejšieho v ére slovenského profesionálneho divadla.

 

 

Dejiny slovenského divadla II.

Edícia Slovenské divadlo

 

Autor koncepcie a odborný garant

prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

Vedecká redaktorka

PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.

Recenzenti

PhDr. Jaroslav Blaho, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., doc. Mgr. art. Marcela Grecmanová, Mgr. Peter Himič, PhD., doc. Mgr. art. Dagmar Hubová, Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD., Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., PhDr. Viera Polakovičová, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., prof. PhDr. Marta Součková, PhD., PhDr. Terézia Ursínyová

Autori a štúdie

ČINOHRA

Činohra 1948 – 1956 (Dária Fojtíková Fehérová)
Činohra 1956 – 1971 (Karol Mišovic)
Činohra 1971 – 1989 (Martin Timko)
Činohra 1989 – 2000 (Ľubica Krénová)
Ochotnícke činoherné divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

OPERA

Opera 1948 – 1956 (Michaela Mojžišová)
Opera 1956 – 1971 (Vladimír Blaho)
Opera 1971 – 1989 (Pavel Unger)
Opera 1989 – 2000 (Michaela Mojžišová)

OPERETA A MUZIKÁL

Opereta a muzikál 1948 – 2000 (Stanislav Bachleda)

TANEC

Tanec 1948 – 1971 (Miklós Vojtek)
Tanec 1971 – 1989 (Peter Maťo)
Tanec 1989 – 2000 (Eva Gajdošová)
Nezávislá tanečná scéna 1989 – 2000 (Maja Hriešik)
Amatérsky tanec 1948 – 2000 (Monika Čertezni)

BÁBKOVÉ DIVADLO

Bábkové divadlo 1948 – 1971 (Vladimír Predmerský)
Bábkové divadlo 1971 – 2000 (Ida Hledíková)
Ochotnícke bábkové divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

DIVADLO V KRITIKE, KRITIKA V DIVADLE

Divadlo v kritike, kritika v divadle 1948 – 2000 (Soňa Šimková)

FAKTY

Menný register
Register divadelných hier a inscenácií
Zoznam inštitúcií a skratiek
Obrazová dokumentácia
Autori štúdií
Summary

Grafický dizajn a zalomenie

Ondrej Gavalda

 

Vydal Divadelný ústav v Bratislave v roku 2020 v edícii Slovenské divadlo.

Publikáciu si môžete objednať alebo rezervovať cez náš web alebo na prospero@theatre.sk. Kníhkupectvo Prospero je pred Vianocami z dôvodu protipandemických opatrení zatvorené, otvorí od 11. januára 2021. 

A
A
A