Dielne kreatívneho písania

Dielne kreatívneho písania

 

Dlhoročný projekt Divadelného ústavu, určený deťom vo veku 12 – 18 rokov, pokračuje aj v tomto školskom roku.

Dielne kreatívneho písania otvárame v Bratislave, v Žiline a v Banskej Bystrici. Konajú sa pod lektorským vedením dramaturgičiek a dramaturga priamo v ich domovských divadlách – v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave (lektor Mário Drgoňa), v Mestskom divadle Žilina (lektorka Daniela Brezániová) a v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici (lektorka Iveta Škripková).

Mladí ľudia so záujmom o tvorivé (dramatické) písanie sa do dielní môžu prihlásiť na týchto adresách:

Začíname v októbri!

#theatre #divadelnyustav #divadla #písanie

A
A
A
.