Dielne kreatívneho písania

Dielne kreatívneho písania

Dlhoročný projekt Divadelného ústavu určený deťom vo veku 12 – 19 rokov pokračuje aj v tomto školskom roku. Dielne tvorivého písania vedú dramaturgovia/dramaturgičky a konajú sa priamo v divadlách profesionálnych divadiel: v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave, v Divadle Jána Palárika v Trnave, v Mestskom divadle Žilina a v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Mladí záujemcovia a mladé záujemkyne o dramatické písanie sa môžu prihlásiť prostredníctvom emailov, ktoré majú jednotlivé divadlá uvedené na svojich webstránkach a sociálnych sieťach, prípadne na adrese: du@theatre.sk.

#theatre #divadelnyustav #divadla #písanie

A
A
A
.