Mliečne zuby

Štúdio 12 vyhlasuje 12. ročník výzvy

MLIEČNE ZUBY 2020

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení, reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v profesionálnom divadle.

Vyberieme tri projekty, ktoré získajú:

  • zázemie na skúšanie a realizáciu projektu v priestore Štúdia 12
  • jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov
  • technické zabezpečenie inscenácie
  • režijno-dramaturgické konzultácie
  • premiéru a garanciu minimálne piatich repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12
  • propagáciu projektu

Čo pre to musíte urobiť:

  • premyslieť si projekt, sformulovať základnú ideu a koncepciu
  • vytvoriť inscenačný tím
  • vyplniť a poslať prihlášku

Vybrané tímy postúpia do užšieho výberu na ústny pohovor, ktorý rozhodne o troch víťazných projektoch.

Uzávierka prihlášok je 15. januára 2019.

Pred podaním projektu ponúkame konzultácie.

Informácie a zasielanie prihlášok: lenka.cepkova@theatre.sk (PREDMET E-MAILU: Mliečny zub 2020)

Výsledky zverejníme v januári 2020.

 

 

A
A
A