Otvorili sme registráciu pre Bienále divadelnej fotografie 2020

Každý ročník Bienále prezentuje fotografie z inscenácií profesionálnych divadiel na Slovensku za obdobie ostatných dvoch divadelných sezón (tento rok za sezóny 2018/2019 a 2019/2020). Uzávierka súťaže je 15. jún 2020.

Bienále divadelnej fotografie 2020 vyhlasuje a organizuje Divadelný ústav, partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Bienále je súťažné, jeho výsledky sa budú prezentovať verejnosti na slávnostnej vernisáži.

Cieľom Bienále divadelnej fotografie je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Prezentáciou fotografických diel z oblasti divadelníctva sa zviditeľní táto oblasť tvorby a vytvorí sa prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia vytvorí predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie pre budúcnosť. Výstava vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.     

Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách (umelecká fotografia, dokumentárna fotografia, novinárska fotografia). Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia pre študentov konzervatórií a vysokých škôl (organizátori sekcie sú Divadelný ústav a Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave). Bienále divadelnej fotografie sa uskutoční ako súčasť Roku slovenského divadla 2020.

Viac informácií nájdete v štatúte súťaže TU

A
A
A