Noc múzeí a galérií v Divadelnom ústave

Múzeum Divadelného ústavu sa aj tento rok zapája do Noci múzeí a galérií, ktorá sa uskutoční 18. mája 2019. Zámerom podujatia je zviditeľniť múzeum pre odbornú, ale najmä pre laickú verejnosť prostredníctvom výstavy Z príbehu do príbehu – Dizajnéri/ky divadelného kostýmu, ktorú minulý rok pripravil Divadelný ústav v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach

Výstava zachytáva celý príbeh vzniku divadelného kostýmu – od počiatočného návrhu až po jeho výslednú podobu na javisku. Od prvotnej eufórie, myšlienky, režijnej interpretácie, veľkého množstva skíc a náčrtov, výberu a kombinovania látok, vzorkovníc a rôznych štylizácií až po finálny výsledok. Je to sonda do tvorivých metód kostýmových dizajnérov a dizajnérok, do ich dialógov s prítomnosťou a minulosťou a do imaginácie, ktorú uplatňujú v kostýmovej tvorbe. Desiatky vybraných kostýmových výtvarníkov a výtvarníčok, rozdielnosti v ich uvažovaní a prístupy k uchopeniu témy ponúkajú pestrú a obsažnú koláž prezentovaných artefaktov. Rukopis každého kostýmového dizajnéra má osobitý štýl, individuálny výraz a používa svojbytné výrazové prostriedky. Množstvo výtvarných techník a rukopisov nie je súborom receptov ani predpisom, ktorými sa v tejto oblasti treba riadiť. Je to vesmír inšpirácií a priestoru pre vytváranie vlastných príbehov.

Výstava Z príbehu do príbehu – Dizajnéri/ky divadelného kostýmu, bude inštalovaná 18. mája v priestoroch Štúdia 12 na Jakubovom námestí 12 od 16.00 do 22.00 hod. Posledný vstup bude o 21.30 hod., kurátorský výklad bude prezentovaný priebežne.

Z príbehu do príbehu – Dizajnéri/ky divadelného kostýmu

Výstavu realizoval Divadelný ústav v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Kurátorom výstavy je kostýmový výtvarník a scénograf Miroslav Daubrava, kustód scénografického fondu Divadelného ústavu. Graficky výstavu spracovala Mária Čorejová.

Noc múzeí a galérií

A
A
A