KOMIKS

 

Od roku 2015 je súčasťou nášho časopisu divadelný komiks, ktorý pre nás tvorí viacero šikovných grafických dizajnérov a grafikov. K známym menám slovenského výtvarného umenia a grafiky (Viktória Bittnerová, Eniac, Ivana Šáteková, Marek Cina, David Marcin, Michaela Mihalyiová...), sa v poslednej dobe pridávajú aj začínajúce talenty. Táto časť archívu sprístupňuje všetky kresby, ktoré doposiaľ pre časopis kød vznikli.

A
A
A
.