KOMIKS

 

Od čísla 2/2015 je súčasťou nášho časopisu divadelný komiks, ktorý pre nás kreslia známe mená slovenského výtvarného umenia a grafiky (Viktória Bittnerová, Eniac, Ivana Šáteková, Marek Cina, David Marcin, Michaela Mihalyiová...). Táto časť archívu sprístupňuje všetky kresby, ktoré doposiaľ pre časopis kød vznikli.

A
A
A