Základné publikácie

Základné publikácie

decorative shape
Malý divadelný kalendár 2019

Malý divadelný kalendár 2019

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výroč

decorative shape
Slovenské divadlo v číslach

Martina Čierna

Slovenské divadlo v číslach

Publikácia Slovenské divadlo v číslach je komplexný sumár minulej a súčasnej situácie profe

decorative shape
Malý divadelný kalendár 2018

Malý divadelný kalendár 2018

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výroč

decorative shape
Divadlá na Slovensku v sezóne 2014/2015 (Slovak Theatrical Season)

Divadlá na Slovensku v sezóne 2014/2015 (Slovak Theatrical Season)

Každoročne zavŕši ODDID a OEČ dôležitú dokumentačnú prácu Divadelného ústavu vydaním d

decorative shape
Malý divadelný kalendár 2017

Malý divadelný kalendár 2017

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výroč

decorative shape
Divadlá na Slovensku v sezóne 2013/2014 (Slovak Theatrical Season)

Divadlá na Slovensku v sezóne 2013/2014 (Slovak Theatrical Season)

Každoročne zavŕši ODDID a OEČ dôležitú dokumentačnú prácu Divadelného ústavu vydaním d

decorative shape
Divadlá na Slovensku v sezóne 2012/2013 (Slovak Theatrical Season)

Divadlá na Slovensku v sezóne 2012/2013 (Slovak Theatrical Season)

Každoročne zavŕši ODDID a OEČ dôležitú dokumentačnú prácu Divadelného ústavu vydaním d

decorative shape
Malý divadelný kalendár 2016

Malý divadelný kalendár 2016

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výroč

A
A
A
.